Projekt „Śląskie pomaga” - dodatkowy nabór wniosków

 fot. sabinevanerp / pixabay.com fot. sabinevanerp / pixabay.com
Pomoc dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłoszą nabór dla partnerów projektu „Śląskie Pomaga” na dodatkowe wsparcie finansowe w ramach Zadania 2. Istnieje możliwość zakupu środków ochrony indywidualnej niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-COV- 2.

O dofinansowanie mogą się ubiegać partnerzy, którzy przystąpili do projektu w roku 2020. Wielkość wsparcia uzależniona jest od liczby miejsc statutowych w placówkach, a o jego przyznaniu decydować będzie data wpływu wniosku oraz dostępne środki. Wniosek o dofinansowanie oraz regulamin naboru dostępne są na stronie ROPS.

Informacji o prowadzonym naborze udzielają pracownicy ROPS Sylwia Adamczyk tel. 32 730 68 86 i Izabela Brulińska, tel. 32 730 68 82.

Linki do stron zewnętrznych
Wniosek o dofinansowanie oraz regulamin naboru dostępne są na stronie ROPS