Śląskie stawia na projekty proekologiczne

 fot. pixabay.com fot. pixabay.com
Wkrótce ruszy III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne

Mieszkańcy Województwa Śląskiego będą mogli po raz kolejny zgłaszać swoje propozycje zadań, których realizacja przyczyni się do rozwoju regionu.

Trzecia edycja to edycja zmian, do których zainspirowało nas rosnące zainteresowanie ekologicznym trybem życia i proekologiczne postawy, mające wpływ na poprawę jakości otaczającego nas środowiska.

W celu zaakcentowania działań o charakterze ekologicznym, główną zmianą w nowej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest zatem wprowadzenie podziału dostępnych w ramach budżetu środków na pule:

  • ekologiczną, zwaną „pulą EKO” i wynoszącą połowę ogółu środków i obejmującą całość województwa,
  • podregionalną, zwaną „pulą REGIO”, składającą się z grup powiatów, wynoszącą połowę ogółu środków.

Zgłaszane zadania w „puli EKO” będą musiały łącznie spełniać następujące warunki: mieć dominujący charakter ekologiczny, wpływać na poprawę środowiska naturalnego i służyć rozwojowi całego regionu.

W „puli REGIO” bez zmian zostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Zaproponowany podział zachowuje więc dotychczasową możliwość zgłaszania zadań o różnorodnym charakterze, zachęcając jednocześnie do wspierania inicjatyw proekologicznych.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które odbędą się w dniach: 11-25 lutego 2021 roku. Celem konsultacji jest zebranie opinii do projektowanych zmian. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu konsultacji można znaleźć na stronach internetowych Samorządu Województwa Śląskiego.

Załączniki
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 334,5kB]
Uzasadnienie do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 285,5kB]
Konsultacje społeczne - ogłoszenie [PDF 196,6kB]
Formularz uwag [DOC 225,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarzadu Województwa Śląskiego
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego