Przebudowa DK 44 odkorkuje Bieruń

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie dobudowy drugiego pasa ruchu na drodze krajowej nr 44 w Bieruniu

List intencyjny podpisali marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Tychów Andrzej Dziuba oraz Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński i burmistrz Bierunia Krystian Grzesica. „To mały fragment drogi, który może rozwiązać wiele problemów. Mamy dobre połączenia w regionie na linii północ-południe, ale widać jeszcze braki na relacji wschód-zachód. Przebudowa tego odcinka może poprawić komunikację, dlatego powinniśmy działać wspólnie, żeby ta droga znalazła się wśród inwestycji priorytetowych państwa” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Projekt przebudowy drogi krajowej nr 44 na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Warszawskiej ma polegać na dobudowie drugiej jezdni i wpisuje się w Strategię Rozwoju Sytemu Transportu Województwa Śląskiego. Dla realizacji Strategii wskazano listę dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych i organizacyjnych, które mogą przyczynić się do osiągania strategicznych celów rozwoju systemu transportu w województwie. Mają one istotne znaczenie dla kształtowania procesów rozwoju regionu, a ich realizacja powinna opierać się m.in. na współpracy wewnątrz i międzyregionalnej. Projektowana obwodnica Bierunia w ciągu drogi krajowej nr 44 łączy ją z projektowaną drogą ekspresową S1. Proponowany odcinek drogi, na którym powinna powstać druga jezdnia to 2,1 km.

„Ta droga na odcinku od Mikołowa do przyszłego węzła drogi ekspresowej S1 ma na całym odcinku jeden pas, tu najczęściej się korkuje. Jesteśmy na etapie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę S1 i teraz jest jedyna okazja, żeby przy tej dużej inwestycji dobudować brakujący fragment drogi krajowej. To rozwiąże nasze dotychczasowe problemy komunikacyjne” – przekonywał Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński.

Warto przypomnieć, że projekt „Przebudowa DK44 w relacji Gliwice-Oświęcim, na odcinku od skrzyżowania z DW928 w Mikołowie przez miasto Tychy do planowanego skrzyżowania z S1 w Bieruniu” znajduje się w Mandacie Negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego w propozycjach projektów w ramach realizacji Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Koszt inwestycji szacowany w Mandacie Negocjacyjnym to 400 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka  Foto: BP Witold Trólka  Foto: BP Witold Trólka

Filmy