Przed nami Narciarski Rajd Chłopski

 52. Rajd Chłopski 52. Rajd Chłopski
52. edycja odbędzie się w dniach 20-23 lutego w Rajczy

Od 27 lat Rajd ma charakter międzynarodowy, biorą w nim udział między innymi partnerzy ze Słowacji i Czech. Partnerem tegorocznej edycji został Program Interreg Polska – Słowacja, w którego realizację zaangażowani są partnerzy z województwa śląskiego.

Uczestnicy Rajdu wyruszają na jedną z wybranych przez siebie tras. Do tradycji tej imprezy przeszedł już barwny korowód ulicami Rajczy. Organizowane są Targi Ofert Turystycznych i Targi Smaków. Częścią wydarzenia będzie bieg Wilcze Gronie - prawdziwie górski bieg, który po roku przerwy wraca do Rajczy w nowej odsłonie.

Wydarzenie stanowić będzie także okazję do bliższego poznania Programu Interreg Polska - Słowacja i efektów realizacji transgranicznych projektów. Promocja Programu i projektów będzie mieć miejsce w dniach 21-22 lutego br. na specjalnych stoiskach informacyjno-promocyjnych. Program jest również partnerem biegu na 4 km.

Działania Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu będzie wspierać m.in. Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Regionalny Punkt Kontaktowy w Żylinie, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, a także beneficjenci.

Szczegółowe informacje – regulamin, warunki uczestnictwa i program Rajdu znajduje się na stronie internetowej Narciarskiego Rajdu Chłopskiego: www.rajdchlopski.rajcza.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 52. Rajd Chłopski - baner  52. Rajd Chłopski 


tagi: