Powstanie wschodnia obwodnica Raciborza

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystości podpisania umów na realizację wschodniej obwodnicy Raciborza oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913

Umowy podpisali przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i firmy Strabag, która będzie realizować obie inwestycje. W uroczystym podpisaniu umów uczestniczył premier RP Mateusz Morawiecki oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Ta droga jest bardzo potrzebna i stanowi kluczowe połączenie dla rozwoju południowej części województwa i wyprowadza ruch z Raciborza. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się jakość powietrza, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, ale też zwiększą się szanse na nowe inwestycje w regionie i nowe miejsca pracy” – stwierdził premier RP Mateusz Morawiecki, mówiąc o realizacji wschodniej obwodnicy Raciborza.

Premier Morawicki podkreślił, że połączenia drogowe w województwie śląskim są dobre na osi północ-południe, a dla zrównoważonego rozwoju regionu potrzebne są kolejne połączenia wschód-zachód, jak wschodnia obwodnica Raciborza.

Umowa dotyczy 4 i 5 etapu realizacji Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Obwodnica Raciborza będzie miała istotny wpływ na integrację miasta oraz powiatu raciborskiego i ma przyczynić się do wzrostu rozwoju społeczno–gospodarczego regionu. Realizacja inwestycji umożliwi poprawę warunków ruchu na istniejącej sieci drogowej województwa śląskiego. Dzięki wyprowadzeniu z centrum Raciborza ruchu pojazdów ciężarowych poprawi się bezpieczeństwo. Długość etapu 4 i 5 to 7,8 km. Kwota kontraktu wynosi 296 mln zł. Inwestycja ma powstać za trzy lata.

„Kolejne kilometry dróg to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i szansa na rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu. Dzisiaj wchodzimy w fazę realizacji obu inwestycji i bardzo się cieszę, że za kilka lat będziemy mogli skorzystać z efektów podpisanych dzisiaj umów” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Podziękowała jednocześnie obecnemu na uroczystości ministrowi Michałowi Wosiowi, który jeszcze jako Członek Zarządu Województwa Śląskiego był odpowiedzialny za prowadzenie tego projektu. 

Droga wojewódzka nr 913 to z kolei jedna z dróg dojazdowych do portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Realizacja projektu ma wpłynąć na zwiększenie przepustowości sieci drogowej, a także poprawę dostępności i płynności ruchu na DW 913. Inwestycja umożliwi poprawę dostępności do głównych szlaków drogowych regionu oraz zapewni lepszą infrastrukturę drogową łączącą Metropolię Górnośląską z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Kwota kontraktu wynosi 117,5 mln zł.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową DK78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny, a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową DK86 w miejscowości Będzin.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS