Regiony Górnicze w Transformacji

 fot. UMWS fot. UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczy w pracach Grup Roboczych w ramach Platformy Regiony Górnicze w Transformacji utworzonej w inicjatywy Komisji Europejskiej

Podczas odbywających się w Brukseli dyskusji panelowych poruszane są zagadnienia związane z problemami restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionów górniczych oraz transformacji systemu energetycznego, ekoinnowacji i czystego powietrza.

Marszałek Jakub Chełstowski przedstawił najistotniejsze bariery z jakimi styka się województwo śląskie w procesie efektywnego zagospodarowania zasobów pokopalnianych. Nasz region charakteryzuje się największym w kraju odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz stosunkowo niskim tempem ich rekultywacji i zagospodarowania. Problem stanowi nie tylko masowość występowania obszarów pogórniczych i poprzemysłowych, ale również ich lokalizacja - bardzo często są to centra miast. Jak podkreślił Marszałek szansą na ożywienie tych obszarów jest ich rewitalizacja, czyli nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Marszałek zwrócił uwagę na rozwiązania o charakterze systemowym (prawnym, finansowym), które są niezbędne dla skutecznej transformacji. Podkreślił jak istotne są środki na transformację gospodarczą i energetyczną, która jest niezwykle kosztowna, a jej efekty widać często dopiero w dłuższej perspektywie.