Rowerem przez Jurę

Podpisanie umowy na budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na Jurze. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Podpisanie umowy na budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na Jurze. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
10 km nowych tras rowerowych powstanie na terenie gmin Olsztyn i Żarki. Umowę o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

W podpisaniu umowy uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn i Klemens Podlejski, burmistrz miasta i gminy Żarki.

„Województwo Śląskie to zielony rejon, który ma ogromny potencjał, oferując wiele ciekawych miejsc rekreacyjnych i turystycznych, które można połączyć spójną siecią dróg rowerowych. Jura Krakowsko-Częstochowska jest doskonałą przestrzenią do aktywnego wypoczynku. Dlatego przystępujemy do budowy trasy rowerowej, dzięki której rowerzyści w komfortowy sposób będą mogli się przemieszczać i podziwiać uroki Jury” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Inwestycja polega na budowie trasy rowerowej o długości 10,2 km w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa - Gmina Olsztyn (5,618 km); Suliszowice, Jaroszów - Gmina Żarki (4,615 km). W ramach projektu zostaną wykonane również trzy Miejsca Odpoczynku Rowerzysty. Koszt inwestycji to niespełna 9 mln zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 6,4 mln zł.

„Stawiamy na turystykę, to istotny element regionalnej gospodarki. Gratuluję przedstawicielom gmin tej inwestycji, jestem przekonany, że trasy rowerowe na Jurze przyciągną do naszego regionu wielu turystów, którzy będą mogli przekonać się, ile atrakcji oferuje Jura Krakowsko-Częstochowska” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w województwie śląskim poprzez rozwój regionalnych tras rowerowych.

Cele pośrednie to:

 • Rozwój infrastruktury transportu rowerowego o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, w tym: Jurajskiego Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd, czy projektowanego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów,
 • Stworzenie ciągłego, spójnego, bezpiecznego systemu tras rowerowych, powiązanego z innymi formami transportu,
 • Odciążenie drogowego układu komunikacyjnego,
 • Wzrost zainteresowania komunikacją rowerową,
 • Kształtowanie układu komunikacyjnego w oparciu o systemy proekologiczne oraz przyjęte w perspektywie kierunki rozwoju gmin,
 • Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez transport samochodowy wpływające na poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,
 • Rozwój ruchu turystycznego i aktywnej rekreacji rowerowej (wzrost liczby turystów),
 • Poprawa dostępności do obiektów i obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo, tj.: zabytków, ruin zamków, ostoi, ostańców, jaskiń na Jurze Krajowsko-Częstochowskiej.

Budowa trasy regionalnej będzie miała istotny wpływ na życie mieszkańców miejscowości Zrębice, Krasawa, Suliszowice i Jaroszów. Brak infrastruktury rowerowej uniemożliwiał bezpieczne poruszanie się wzdłuż ruchliwych dróg powiatowych i gminnych. Realizacja projektu podkreśli też atrakcyjne walory województwa śląskiego w zakresie Szlaku Orlich Gniazd i Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, a tym samym ułatwi promocję województwa jako regionu przyjaznego mieszkańcom i turystom.

Realizacja projektu jest wynikiem przyjętych w ubiegłym roku przez Zarząd „Założeń regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych”. Jest to opracowanie, które wskazuje korytarze ruchu rowerowego, czyli pasy terenu, w obrębie których wytyczone i budowane mają być regionalne trasy rowerowe. Inwestycja w Olsztynie i Żarkach jest świetnym przykładem na to, jak w obrębie takiego pasa efektywnie prowadzić wszystkie etapy inwestycyjne od projektu do realizacji. Ogromne znaczenie ma także zachowanie wysokiego standardu technicznego trasy, co było jednym z warunków dofinansowania inwestycji przez Samorząd Województwa.

Standard uwzględnia analizę problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce i przykłady dobrych praktyk w tym zakresie z kraju i zagranicy. Stosowanie wysokiego standardu technicznego będzie wymagane także przy realizacji kolejnych inwestycji rowerowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz rekomendowane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Podpisanie umowy na budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na Jurze. graf. UMWS Podpisanie umowy na budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na Jurze. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Podpisanie umowy na budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na Jurze. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Podpisanie umowy na budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na Jurze. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Podpisanie umowy na budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na Jurze. fot. Patryk Pyrlik / UMWS