Różne oblicza transformacji

Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS
O transformacji górnictwa węglowego rozmawiali uczestnicy jednego z paneli w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

W debacie uczestniczył wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, Artur Soboń sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa oraz eksperci i przedstawiciele spółek węglowych.

„Samorządy w województwie śląskim mierzą się z problemami związanymi z transformacją od lat. Chcemy aktywnie włączyć się w ten proces i wraz ze stroną rządową znaleźć skuteczne rozwiązania. Posiadamy narzędzia, z których warto skorzystać, mam na myśli zarówno Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, jak i  rządowy „Program dla Śląska”. Najważniejsza jest współpraca samorządu ze stroną rządową, tylko wówczas te zmiany będą skuteczne i będą uwzględniały interes społeczny” – podkreślał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Uczestnicy panelu zastanawiali się, jak zrestrukturyzować branżę, od decyzji, narzędzi, po skutki społeczno-gospodarcze tych zmian. Kluczowym wyzwaniem jest to, w jaki sposób przeprowadzić tę zmianę z uwzględnieniem postulatów strony społecznej.

„Naszym celem jest dostosowanie wielkości produkcji do zapotrzebowania na rynku. Staramy się w taki sposób zaprojektować ten proces, by był akceptowany przez wszystkich uczestników: spółkę, stronę społeczną i rynek. Zadanie jakie przed nami stoi to tę zmianę przygotować, wyjaśnić i wprowadzić w życie” – mówił Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA.

Sporo miejsca poświęcono dyskusji o przyszłości przemysłu okołogórniczego i wykorzystaniu potencjału funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw, które mają dobre zaplecze, konkurencyjne technologie, są świetnie zorganizowane i mają potencjał do rozwoju.

„Sytuacja górnictwa nie jest łatwa, co wynika z modelu polityki klimatycznej przyjętej w Unii Europejskiej. Z jednej strony mamy spadek popytu na węgiel ze strony energetyki, z drugiej sytuację związaną z epidemią, gdy część gospodarki jest zamknięta, co powoduje spadek zużycia energii. Górnictwo musi na te wyzwania odpowiedzieć, by w zgodzie społecznej wypracować ramy systemowe i podjąć rozsądne decyzje. Myślimy kompleksowo, chcemy, żeby to było uzgodnione ze stroną społeczną, działamy w perspektywie kilku dziesięcioleci” – tłumaczył Artur Soboń, sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych.

Uczestnicy spotkania snuli wizje rozwoju górnictwa w perspektywie 2040 roku, zastanawiając się nad udziałem komponentu węglowego w miksie energetycznym Polski i perspektywach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Mówiono też o problemach związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Górnictwo – transformacja pod presją. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
XXII Europejski Kongres Gospodarczy

Filmy