Rozwój społeczeństwa informacyjnego – badania ankietowe mieszkańców

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
W ramach prac nad Polityką Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi w anonimowym badaniu ankietowym

Państwa spostrzeżenia, oczekiwania oraz propozycje rozwiązań stanowić będą cenny wkład, gdyż jednym z priorytetów w pracach nad Polityką jest stworzenie dokumentu w największym stopniu odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców naszego województwa.

Badania online realizowane będą w terminie do 15 października 2019 roku

Szacowany czas wypełnienia ankiety to 5 do 10 minut.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Linki do stron zewnętrznych
Badania ankietowe