Śląskie dla zawodowców

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się Forum dotyczące szkolnictwa zawodowego, promujące konkurs dedykowany szkolnictwu zawodowemu na 57 mln złotych. Punktem wyjściowym do dyskusji był europejski projekt „Śląskie. Zawodowcy”.

Konferencję w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego otworzyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa „Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym Forum. Każde takie spotkanie to szansa na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej pozwala nam na rozwój szkolnictwa zawodowego pod kątem edukacyjnym, ale również na realizację inwestycji związanych z przebudową szkół”.

„Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest ogromną szansą na poprawę jakości kształcenia zawodowego.

Najważniejsze jest połączyć teorię z praktyką, tak aby dostosować się do rynku pracy. Niezwykle istotna jest także współpraca biznesu z edukacją” – powiedziała Beata Białowąs członek Zarządu Województwa, która odpowiedzialna jest za sprawy edukacji w regionie.

Na projekty dotyczące szkolnictwa zawodowego podpisano 117 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 199 482 000,24 zł. Technika i szkoły branżowe są coraz częściej wybierane przez uczniów, jednak potrzeby szkolnictwa zawodowego są nadal ogromne. Mając na celu dalszą odbudowę renomy szkolnictwa zawodowego oraz budowę silnego potencjału w regionie opartego na kompetencjach, 28 sierpnia 2019r. ogłoszony został kolejny konkurs dedykowany szkolnictwu zawodowemu o nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 Wnioski będzie można składać do 28 listopada 2019r., rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano w okolicach kwietnia 2020r.

W skrócie przedstawiając najważniejsze informacje o konkursie w szczególności należy zwrócić uwagę na rekordową kwotę środków, bo aż 57 mln złotych. Dofinansowanie projektów wynosi aż 95%, natomiast wkład własny, to jedynie 5% wartości projektu.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać między innymi na:

 1. Działania nakierunkowane na poprawę jakości edukacji poprzez:
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • rozwój współpracy z pracodawcami.
 2. Staże dla uczniów
 3. Adaptację oraz wyposażenie wysokiej jakości pracowni kształcenia zawodowego,
 4. Zajęcia umożliwiające uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów oraz zajęcia dodatkowe.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs przeznaczony dla szkolnictwa zawodowego
tagi: