Samorządy na sportowo

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin

W Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach wręczono nagrody gminom, które uczestniczyły w XXIV edycji turnieju.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach ze względu na liczbę mieszkańców. Wśród gmin do 10 tys. najlepszy okazał się Żarnowiec, do 30 tys. – Psary (podobnie jak w ubiegłym roku), do 90 tys. – Siemianowice Śląskie (również drugi rok z rzędu), a wśród największych miast (90 tys. mieszkańców i więcej) – powtórnie Dąbrowa Górnicza.

Do rywalizacji przystąpiło 21 miast i gmin. Ideą turnieju jest popularyzacja sportu i rekreacji oraz jak najliczniejszy udział mieszkańców województwa w zawodach i zabawach sportowych.

Sportowy Turniej Miast i Gmin to największa impreza sportu masowego w Polsce, rozgrywana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Koordynatorem zawodów jest Zarząd Wojewódzki Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Załączniki
Wyniki turnieju [PDF 392,9kB]
tagi: