Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

 fot. BP Joanna Wójcik fot. BP Joanna Wójcik
Debata młodych Europejczyków

W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się IX Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, którego działalność wpisuje się w program „Śląskie dla młodych”.

Podczas sesji wręczono zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz zaprezentowano założenia „Programu dla młodych” realizowanego przez samorząd województwa śląskiego.

„Program dla młodych” został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w kwietniu tego roku, a jego realizacją zajmuje się Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowiska naukowego i artystycznego. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne, dlatego koncentruje się on na działaniach mających inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji, a także wzmocnić potencjał kreowania lokalnych liderów.

Wśród gości posiedzenia znaleźli się m.in. uczestnicy międzynarodowego seminarium Creating Bridges for democracy realizowanego w ramach programu Erasmus Plus. Organizatorem seminarium jest Centrum Współpracy Europejskiej Młodzi Europejczycy, a jego uczestnikami młodzi ludzie i eksperci zaangażowani w życie społeczne i obywatelskie Polski, Rumunii, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji, Gracji, Łotwy i Hiszpanii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Joanna Wójcik  fot. BP Joanna Wójcik  fot. BP Joanna Wójcik