Siła lokalnych inicjatyw

 Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS
Podpisano pierwsze umowy w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”

W Skoczowie wręczono umowy dla gmin z subregionu południowego. Dofinansowano łącznie 31 zadań na łączną kwotę 1,2 mln zł.

W uroczystym podpisaniu umów z gminami z powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego, uczestniczyli Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jan Kawulok przewodniczący Sejmiku oraz radna Agnieszka Biegun.

„Od początku tej kadencji samorządu dbamy o to, by region rozwijał się w sposób zrównoważony, a mniejsze gminy i miasta miały takie same szanse i możliwości jak większe ośrodki miejskie. To realna odpowiedź na potrzeby mieszkańców. To właśnie oni wiedzą najlepiej, czego w ich gminie brakuje, co warto poprawić i co poprawi jakość życia mieszkańców” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Celem Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” jest umożliwienie mieszkańcom realizacji przedsięwzięć i zadań, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4 mln zł. Środki trafią do gmin ze wszystkich subregionów.

W subregionie południowym łącznie dofinansowano 31 przedsięwzięć na realizację zadań w 18 gminach z trzech powiatów (bielski, żywiecki, cieszyński). Wśród nich są m.in.: budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. J. Tischnera w Ligocie, budowa placu zabaw przy przedszkolu w gminie Dębowiec, zakup i montaż oświetlenia solarnego LED w sołectwach Ochaby i Pierściec, budowa wiaty integracyjnej w Rychwałdzie, doposażenie parku w Łękawicy w urządzenia małej architektury, budowa wielofunkcyjnych boisk w sołectwie Las.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 80 tys. zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - wyniki 2022