Silver Silesia - I Wojewódzka Konferencja Senioralna

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
8 i 9 października w hali Arena Gliwice (Mała Arena) odbędzie się I Wojewódzka Konferencja Senioralna oraz Targi Seniora - Silver Silesia

Podczas dwóch dni targowych zaprezentowane zostaną najnowsze trendy i usługi. Targom towarzyszyła będzie I Wojewódzka Konferencja Senioralna, która będzie okazją do spotkania środowisk naukowych, polityków, profesjonalistów realizujących politykę senioralną w środowiskach lokalnych oraz przedstawicieli środowisk senioralnych.

W trakcie konferencji, w ramach dwóch paneli dyskusyjnych: „Senior aktywny” oraz „Senior zależny” omawiane będą główne problemy, wyzwania oraz kierunki działań warunkujące budowanie odpowiedzialnej polityki senioralnej w regionie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji jest dostępny na stronie: www.silversilesia.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Program  graf. mat. organizatora  Program 1

Załączniki
PROGRAM I WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI SENIORALNEJ SILVER SILESIA – 8.X.2019 r. [PDF 192,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Silver Silesia - strona internetowa