Śląska policja ma nowego szefa

 fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS
Inspektor Roman Rabsztyn został powołany na nowego komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach

Dowództwo nad największym, liczącym 12 tysięcy funkcjonariuszy garnizonem w kraju przejmie oficjalnie we wtorek, 16 lutego. Zastąpi na tym stanowisku generała Krzysztofa Justyńskiego, który przechodzi na emeryturę. Roman Rabsztyn był jego zastępcą i nadzorował pion prewencji.

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Katowicach generał Jarosław Szymczyk, szef polskiej policji, podziękował nadinspektorowi Krzysztofowi Justyńskiemu za pracę i oficjalnie ogłosił insp. Romana Rabsztyna szefem śląskiego garnizonu. Nowy komendant skończył Akademię Świętokrzyską w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Pełnił służbę na stanowiskach związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz w pionie ruchu drogowego. Był między innymi zastępcą komendanta miejskiego i komendantem miejskim w Zabrzu. Od 2015 roku był pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Inspektor Rabsztyn jest jednym z najlepszych w Polsce oficerów zajmujących się zabezpieczeniem imprez masowych. Był członkiem sztabu odpowiadającego za bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. i osobiście kierował zabezpieczeniem wizyty papieża Franciszka w Częstochowie. W 2018 r. dowodził policyjnym zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach. To była najbardziej skomplikowana operacja logistyczna w historii polskiej policji.

- Odchodzącemu szefowi policji, nadinspektorowi Krzysztofowi Justyńskiemu pragnę podziękować za pracę i wsparcie przy przedsięwzięciach, które realizowaliśmy razem, jak choćby obchody rocznicowe stulecia Powstań Śląskich, które często były dużymi wyzwaniami organizacyjnymi i logistycznymi. Inspektorowi Romanowi Rabsztynowi życzę wszelkiego powodzenia w tej niełatwej, wymagającej poświęceń służbie. Zwłaszcza, że obejmuje tę niezwykle ważną funkcję w trudnych, ze względu a pandemię, czasach. Ale pamiętajmy, że to właśnie trudne czasy tworzą wielkich ludzi. Z naszej strony – samorządu województwa - śląska policja może zawsze liczyć na pełne wsparcie – podkreślił marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS fot. Patryk Pyrlik / IUMWS