Śląskie inwestuje w nowoczesne oświetlenie

56 mln zł trafi do 11 gmin w województwie śląskim na nowoczesne oświetlenie. Umowy w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

 W uroczystym podpisaniu umów z przedstawicielami gmin uczestniczył marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Wymiana oświetlenia na nowoczesne poprawi bezpieczeństwo w naszych gminach, wpłynie na jakość życia mieszkańców i przyniesie istotne korzyści związane z ekologią. Dzięki tym środkom uda się wymienić prawie 13 tys. lamp i 2,3 tys. słupów oświetleniowych w całym regionie, co znacząco poprawi komfort życia i obniży koszty oświetlenia w gminach” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrano 15 projektów z zakresu efektywności energetycznej. Ich łączna kwota to blisko 74,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 56 mln zł. Na skutek przeprowadzonych prac nastąpi wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Realizacja projektów pozwoli na uzyskanie efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii, a więc zmniejszeniem emisji m.in. CO2 oraz efektów ekonomicznych, związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.

Celem projektu jest również poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ugruntowanie niskoemisyjnego charakteru gospodarki lokalnej.

Środki trafią do 11 gmin z województwa śląskiego, wśród nich znalazły się: Suszec, Bieruń, Siemianowice Śląskie, Orzesze, Ciasna, Sosnowiec, Tychy, Gierałtowice, Ornontowice, Bytom i Chorzów. Największe dofinansowanie otrzymały gminy: Sosnowiec 16,5 mln zł i Tychy 14,5 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Lista wybranych do dofinansowania projektów [PDF 281,7kB]