Śląskie nakręca talenty

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Śląskie. Nakręcamy talenty 2019”. W gali udział wzięła członek Zarządu Izabela Domogała

Konkurs „Śląskie. Nakręcamy talenty 2019” ma na celu pokazanie i promocję efektów czwartej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. W ramach konkursu wyłonionych zostało 10 najlepszych filmów przedstawiających to, w jaki sposób przyznane stypendium wpłynęło na rozwój talentu i kompetencji kluczowych stypendystów.

„Stypendia dla uzdolnionej młodzieży to doskonale zainwestowane pieniądze. Chcemy w kolejnych latach kontynuować ten projekt. Naszym celem jest nie tylko wsparcie najzdolniejszych, ale również pokazanie, że zależy nam na tym, by się dalej rozwijali i wiązali swoją zawodową przyszłość z naszym regionem” - mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Program stypendialny „Śląskie. Inwestujemy w talenty” jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych, poprzez przyznanie stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W październiku bieżącego roku zakończył się nabór do piątej edycji programu stypendialnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS