Śląskie otwiera się na świat

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
O promocji gospodarczej regionu i działaniach związanych z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportu. W Katowicach przedstawiono założenia projektu Global Silesia

W konferencji uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej i ambasador województwa śląskiego, Witold Bańka.

„Województwo śląskie to ważny region na gospodarczej mapie Polski. Stoimy przed nowymi wyzwaniami, chcemy aby nasze PKB rosło, dlatego musimy stwarzać odpowiednie warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Global Silesia to promocja regionu i przedsiębiorców. Mamy firmy z dużym doświadczeniem i innowacyjnymi produktami, naszym zadaniem jest promowanie ich osiągnięć i umożliwienie konkurowania na światowych rynkach” – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Wsparcie w ramach programu ma trafić do ponad dwustu trzydziestu przedsiębiorców. Planowany jest udział w 56 biznesowych wydarzeniach w Polsce i na świecie. I właśnie to otwarcie na świat i promocja województwa są dla władz regionu bardzo istotne.

„Ten projekt jest szansą dla firm na rozwinięcie skrzydeł i skuteczne konkurowanie na światowych rynkach. To także szansa dla regionu na nawiązanie nowych kontaktów z regionami z całego świata i promocję terenów inwestycyjnych. Chcemy wspólnie przyciągać na Śląsk najważniejsze wydarzenia gospodarcze, sportowe, czy biznesowe” – mówił Witold Bańka.

Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego wartość to prawie 24,7 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi 21 mln zł.

Wśród najważniejszych celów projektu znajdują się m.in.: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrost wartości inwestycji i eksportu z województwa śląskiego, zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania działalności eksportowej, budowa klimatu inwestycyjnego, pozyskiwanie potencjalnych inwestorów i budowa marki województwa.

Projekt wskazuje szereg działań, skierowanych głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To szansa na udział w zagranicznych targach branżowych i imprezach wystawienniczych, organizację misji gospodarczych, kongresów o charakterze międzynarodowym, ale również organizacja spotkań informacyjnych dla sektora MŚP i kampanii informacyjnych, których celem jest rozwój świadomości w zakresie trendów rynkowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS