Śląskie rozwija współpracę z Bengalem Zachodnim

 Podpisanie porozumienia między Województwem Śląskim i Stanem Bengal Zachodni w Indiach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia między Województwem Śląskim i Stanem Bengal Zachodni w Indiach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Kalkucie podpisano porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków między Województwem Śląskim i Stanem Bengal Zachodni w Indiach

Umowę podpisali marszałek Jakub Chełstowski i Santanu Basu, sekretarz ds. energii reprezentujący Rząd Bengalu Zachodniego.

„Indie są drugim, największym producentem węgla kamiennego na świecie, a to porozumienie jest szansą na współpracę nie tylko w zakresie technologii dla tego sektora, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń związanych z transformacją. Wymiana gospodarcza między naszymi krajami sięga 5 mld euro i stale rośnie. Wierzę, że na tej współpracy mogą zyskać nie tylko oba regiony, ale również firmy i instytucje związane z przemysłem i innowacyjnymi technologiami, a także ośrodki naukowo-techniczne, kształcące przyszłe kadry i specjalistów. To także szansa na promocję turystyczną i kulturalną” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Spotkanie w Kalkucie jest elementem misji kluczowych firm i instytucji z województwa śląskiego, której przewodniczy marszałek Jakub Chełstowski.

Współpraca między regionami ma się skupiać na kilku obszarach.

W kontekście gospodarczym zakłada m.in.: realizację wspólnych przedsięwzięć w sektorach przemysłu energetycznego, motoryzacyjnego, maszynowego, górniczego, technologii informatycznych, zielonej energii, medycyny czy innowacyjnych technologii. Istotna będzie ponadto współpraca sektora MŚP oraz wymiana specjalistów, szkolenia czy udział w targach branżowych, wystawach i misjach gospodarczych.

W zakresie współpracy naukowo-technicznej prowadzone będą wspólne programy badawcze, warsztaty i konferencje naukowe, a także wymiana naukowców, specjalistów i staże dla studentów z obu regionów w zakresie energetyki, ochrony środowiska, a także medycyny i górnictwa.

Istotnym elementem ma być również promocja obu regionów w kontekście turystyki i turystyki biznesowej.

Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie porozumienia między Województwem Śląskim i Stanem Bengal Zachodni w Indiach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia między Województwem Śląskim i Stanem Bengal Zachodni w Indiach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia między Województwem Śląskim i Stanem Bengal Zachodni w Indiach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia między Województwem Śląskim i Stanem Bengal Zachodni w Indiach. fot. Andrzej Grygiel / UMWS