Śląskie solidaryzuje się z Ukrainą

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Samorząd regionalny wesprze gminy, które pomagają uchodźcom z Ukrainy szukającym schronienia w Polsce, w tym wypadku na terenie województwa

Podczas lutowej sesji Sejmiku radni przyjęli także uchwalę w formie oświadczenia, w której solidaryzują się z narodem ukraińskim.

W ramach obrad ślubowanie złożył Marcin Kozik, który objął mandat radnego Sejmiku w miejsce zmarłej w styczniu Małgorzaty Zarychty-Surówki. Następnie przyjęto uchwałę stanowiącej gest solidarności z pogrążoną wojnie Ukrainą.

- Władze samorządowe oraz mieszkańcy Województwa Śląskiego wyrażają solidarność z Narodem Ukraińskim w związku z rosyjską militarną agresją na suwerenną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia stanowią fundament światowego ładu i międzynarodowego prawa. Mimo wielu wysiłków społeczności międzynarodowej Federacja Rosyjska naruszyła integralność terytorialną naszego wschodniego Sąsiada i dopuściła się niesprawiedliwej agresji na wolną Ukrainę. Gwałt dokonany na normach prawa międzynarodowego, wartościach chrześcijańskich, śmierć niewinnych ludzi musi spotkać się ze stanowczą odpowiedzią społeczności wolnych narodów i potępieniem. Ukraina jest w stanie wojny, a naród Ukraiński broni wartości najcenniejszych, które konstytuują europejski porządek. W tych trudnych chwilach wyrażamy pełną jedność z bratnim narodem i wspieramy Jego demokratycznie wybrane władze. Wyrażamy nadzieję, że Ukraina obroni swoją wolność, niezależność i prawo do samostanowienia. Jednocześnie wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, przywódców wolnych państw świata i Unii Europejskiej, by w poczuciu solidarności i odpowiedzialności stanęli po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym i suwerennym państwie i podjęły działania, które położą kres wojnie – czytamy w przyjętej uchwale.

Województwo niesie także pomoc dla szukających schronienia w Polsce obywatelom Ukrainy. Będzie to wsparcie udzielone gminom przygotowującym się na przyjęcie uchodźców.

- Chcemy wesprzeć samorządy Województwa Śląskiego, które pomagają uchodźcom z Ukrainy w związku trwającą tam wojną. Tym samym jest to pomoc skierowana pośrednio do wszystkich obywateli Ukrainy, często całych rodzin z dziećmi, które chcą znaleźć w Polsce schronienie, po bestialskiej, wręcz bandyckiej napaści Rosji na ich kraj. Nie możemy pozostać obojętni na ich los. Gminy będą dla nich przygotowywały mieszkania i wyprawki. Na ten moment jest to kwota 1,5 mln zł, ale będziemy starali się ją w miarę potrzeb zwiększać. Samorządy będą te koszty ponosiły, natomiast my jako samorząd regionalny możemy w ramach funkcjonujących przepisów w taki sposób w tym partycypować. Środki te będziemy przekazywać z tzw. rezerwy ogólnej. Rozpoczynamy także współpracę z Caritasem. We wszystkich instytucjach należących do struktur Urzędu Marszałkowskiego będziemy gromadzić dary, które przekażemy potrzebującym obywatelom Ukrainy. Będziemy też zachęcać sponsorów, potencjalnych darczyńców, aby to wsparcie rozszerzać i wzmacniać. Zdajemy sobie sprawę, że musi to być pomoc długofalowa. Mamy przy tym wielką nadzieję, że ta wojna czym prędzej się zakończy – mówi marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

W porządku obrad przyjęto ponadto uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego oraz zaciągnięto kredytów długoterminowych w bieżącym roku budżetowym. Radni zadecydowali również o zawarciu porozumienia o rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada w USA.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS