Śląskie stawia na eksport

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Przedsiębiorcy z województwa śląskiego otrzymają kompleksowe wsparcie wspomagające proces wchodzenia na rynki zagraniczne. W Urzędzie Marszałkowskim przekazano umowę na realizację projektu InterSilesia

W przekazaniu umowy i prezentacji projektu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, a także prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego Krystian Stępień, wiceprezes Jacek Miketa i dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Krzysztof Spyra. 

„W tym trudnym czasie wspieramy przedsiębiorców i jesteśmy aktywni na rynku gospodarczym. Ten projekt bardzo dobrze wpisuje się w strategię województwa „Zielone Śląskie 2030” i pozwala firmom z regionu zaistnieć na rynkach zagranicznych. To szansa na nowe możliwości i nowe kompetencje dla firm, a jednocześnie nowa jakość gospodarcza, fachowe doradztwo i wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie” – mówił marszałek Jakub Chełstowski. 

Indywidualne usługi doradcze z zakresu eksportu, tworzenie modeli internacjonalizacji wspomagających proces wchodzenia na rynki zagraniczne i wsparcie na każdym etapie planowania współpracy z zagranicznymi partnerami – takie możliwości otrzyma nawet kilkuset przedsiębiorców, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych będzie realizowany przez Fundusz Górnośląski w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jego celem ma być wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w województwie śląskim i promocja gospodarcza regionu.

W ramach przedsięwzięcia powstanie Centrum Internacjonalizacji, gdzie odbywać się będą tematyczne wydarzenia w formie konferencji, warsztatów, jednak przede wszystkim będzie to miejsce, gdzie przedstawiciele firm uzyskają kompleksową informację, skorzystają z usług doradczych, a część z nich otrzyma indywidualnie opracowaną i uwzględniającą potrzeby, ścieżkę rozwoju działalności eksportowej.

Przedsiębiorcy będą mieli także do dyspozycji specjalny serwis internetowy. Platforma internacjonalizacji dostarczy bieżących informacji na temat eksportu, funkcjonowania na rynkach zagranicznych czy promowania potencjału gospodarczego regionu. Ważnym narzędziem będzie generator modeli internacjonalizacji oraz baza zawierająca oferty współpracy biznesowej i inwestycji, ponadto do dyspozycji MŚP oddana zostanie obszerna baza wiedzy.

„InterSilesia to projekt, który zakłada pomoc finansową i powstanie Centrum Internacjonalizacji, gdzie będzie można uzyskać wsparcie z zakresu eksportu. Zakładamy, że z tej oferty skorzysta czterystu przedsiębiorców z województwa śląskiego z różnych dziedzin. Jesteśmy nastawieni na konkretne efekty, przedsiębiorcy dostaną od nas kompletny system usług doradczych, analiz i fachową pomoc, aż do etapu zawierania umów. To dla nich szansa na rozwój” – podkreślał Krystian Stępień, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego.

Działania podejmowane w ramach projektu będą dotyczyć przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

„Wartość wybranego do dofinansowania projektu przekracza 28 mln złotych, z czego ponad 19 mln złotych pochodzi ze środków unijnych. W naszym regionie wiele firm działa na rynkach zagranicznych, co widzimy po dużym zainteresowaniu konkursami dotyczącymi udziału w branżowych imprezach targowych. Nie każdy ma jednak wiedzę, by podejmować ryzyko prowadzenia działalności eksportowej na nieznanym terenie, gdzie o sukcesie decyduje nie sam produkt, ale sposób prowadzenia biznesu. W naszym regionie brakowało miejsca, gdzie udzielane będzie wsparcie przedsiębiorcy na każdym etapie procesu zdobywania zagranicznych klientów – mówił Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Pierwsze zadania w ramach InterSilesia dotyczyć będą rekrutacji przedsiębiorców, chętnych uzyskać doradztwo i wsparcie w procesie eksportowym, która ruszy już w pierwszym kwartale 2021 roku. Wszystkie działania na rzecz MŚP świadczone będą nieodpłatnie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS