Śląskie stawia na kulturę

 fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył zaplanowane na bieżący rok środki na konkursy ofert w dziedzinie kultury i ochrony zabytków

Z 500 tysięcy do miliona złotych zwiększono środki finansowe na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego a także prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

„Kultura jest dla nas niezwykle ważna, dlatego podwajamy dotychczasową pulę środków na konkursy na zadania publiczne, zarówno w dziedzinie kultury jak i ochrony zabytków, z pół miliona złotych, do miliona. Przed nami obchody setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich, chcemy przy współpracy z wojewódzkimi jednostkami kultury przygotować bogatą i różnorodną ofertę, która będzie przypominała te historyczne wydarzenia w sposób godny i ciekawy, tak by włączyć w ten jubileusz zarówno osoby starsze, jak i młode pokolenie” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski. 

W ramach konkursu na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które m.in. podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu, wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty, mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze, promują województwo jako region kultury oraz wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową. Priorytetowo traktowane będą zadania związane z obchodami Roku Powstań Śląskich.

Drugi z ogłoszonych konkursów to otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2019 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów degradacji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W obydwu konkursach termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

Linki do stron zewnętrznych
Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2019 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.