Śląskie w Europejskiej Sieci Społecznej

 fot. ESN fot. ESN
ESN docenia działania regionu skierowane do seniorów

Województwo Śląskie dołączyło do European Social Network (ESN), sieci która rozciąga swoją działalność na 33 państwa i 125 organizacji, współpracujących w kilku obszarach strategicznych dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Stowarzyszenie zrzesza organizacje, które planują, finansują, badają, zarządzają, regulują, dostarczają i monitorują lokalne publiczne usługi społeczne, w tym usługi zdrowotne, socjalne, związane z zatrudnieniem, edukacją i mieszkalnictwem.

Alfonso Lara Montero, Dyrektor Generalny ESN w liście powitalnym skierowanym do Samorządu Województwa napisał „W imieniu wszystkich w Europejskiej Sieci Społecznej (ESN) cieszę się, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyłącza się do naszej Sieci i pragnę serdecznie powitać Państwa jako nowego kluczowego członka ESN. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest obecnie częścią szybko rozwijającej się sieci organizacji i ludzi, którzy są kluczem do projektowania, zarządzania i świadczenia publicznych usług społecznych w całej Europie. (…) Mam nadzieję, że ta współpraca będzie korzystna dla Państwa rozwoju i przyczyni się do powstania bardziej społecznej Europy dla nas wszystkich”.

Stowarzyszenie wspiera rozwój skutecznej polityki społecznej i wysokiej jakości usług społecznych poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy w szczególności skupiając się na takich grupach jak osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci w trudnej sytuacji i młodzież.

Przynależność do organizacji umożliwia dostęp do najnowszych wyników badań dotyczących polityki społecznej, jakościowych i ilościowych danych oraz do dobrych praktyk w obszarze usług społecznych. Członkostwo Samorządu Województwa w ESN wiąże się z korzyściami i szansami rozwojowymi śląskiego społeczeństwa i wzmocnieniem pozycji naszego województwa w całej Europie.

Dzięki udziałowi w licznych seminariach, debatach i konsultacjach organizowanych przez ESN, polski i regionalny punkt widzenia stanie się jeszcze bardziej widoczny na arenie międzynarodowej.

Doskonałą okazją do zaprezentowania śląskich doświadczeń w projektowaniu i wdrażaniu usług społecznych będzie 27. Europejska Konferencja „From Quality of Care to Quality of Life”, która odbędzie się w Mediolanie w dniach 5-7 czerwca 2019 r. Samorząd Województwa Śląskiego reprezentować będzie członek Zarządu Izabela Domogała. Przedstawiona przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego propozycja tematu, który warto poruszyć podczas konferencji, spotkała się z zainteresowaniem organizatorów i województwo zostało zaproszone do przeprowadzenia warsztatów dotyczących deinstytucjonalizacji usług społecznych skierowanych do śląskich Seniorów. Podczas warsztatów zostanie m.in. zaprezentowany standard opieki skoordynowanej nad osobą zależną powyżej 60 roku życia.

Szerzej na temat działalności ESN oraz zbliżającej się konferencji można przeczytać pod adresem: www.esn-eu.org

Linki do stron zewnętrznych
Europejska Sieci Społeczna - strona internetowa