Śląskie wspiera szpitale

W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
24 mln zł trafiło do szpitali w regionie na walkę z koronawirusem

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. To środki pochodzące z Budżetu Państwa i z Unii Europejskiej w ramach przesunięć w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 123 mln zł. W spotkaniu, obok przedstawicieli szpitali, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Dariusz Starzycki i Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Te środki pozwolą szpitalom z naszego regionu jeszcze lepiej funkcjonować i walczyć z koronawirusem. Mam nadzieję, że zostaną szybko wykorzystane, a dzięki tym projektom za kilka lat śląskie szpitale będą najlepiej wyposażone w Polsce. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z koronawirusem i wierzę, że zakończy się ona sukcesem” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Umowy podpisało dziesięć szpitali z regionu.

 • Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach otrzyma prawie 1 mln zł dofinansowania na doposażenie bazy sprzętowej w celu walki z koronawirusem. Projekt obejmuje zakup aparatury medycznej niezbędnej do usprawnienia procesów diagnostycznych pacjentów tj. USG wielofunkcyjnego, mobilnego aparatu RTG, łóżek do intensywnej terapii i sprzętu komputerowego.
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł na zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, sprzętu medycznego służącego do optymalizacji możliwości terapii pacjentów, sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej pacjentów w kierunku COVID-19.
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach otrzyma 400 tys. zł na doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzyma 4 mln zł na kompleksową modernizację Centralnej Sterylizacji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz doposażenie izolatek oddziałowych w sprzęt i aparaturę do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony indywidualnej.
 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie otrzyma 2,1 mln zł na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej. Szpital zakupi m.in. respiratory stacjonarne i transportowe, sterylizator wodno-parowy, łóżka do intensywnej terapii, aparat RTG przyłóżkowy.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi otrzyma 2 mln zł na zakup sprzętu i środków do dezynfekcji, w tym m.in. 4 dodatkowych stanowisk intensywnej opieki medycznej i karetki.
 • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach otrzyma ponad 4,5 mln zł na zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych.
 • Szpital Powiatowy w Zawierciu otrzyma 3 mln zł na zakup sprzętu medycznego i specjalistycznego w celu zwiększenia dostępności i poprawę jakości świadczeń medycznych w zakresie leczenia chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu otrzyma ponad 1,8 mln zł na zakup sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń w ramach walki z koronawirusem.
 • Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej otrzyma 3,1 mln zł na doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych, a także na wyposażenie w środki do dezynfekcji.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS W Urzędzie Marszałkowskim wręczono pierwsze z umów ze szpitalami z województwa śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [PDF 234,4kB]
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu [PDF 224,6kB]
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła Ii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [PDF 232,9kB]
Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy oddział w Gliwicach [PDF 223,1kB]
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie [PDF 230,3kB]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi [PDF 247,0kB]
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach [PDF 233,8kB]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu [PDF 229,5kB]
Centrum Pulmonologii I Torakochirurgii w Bystrej [PDF 228,1kB]
Szpital Powiatowy w Zawierciu [PDF 219,4kB]

Filmy