Śląskie zacieśnia współpracę z Hauts-de-France

foto. Rafał Krawczyk foto. Rafał Krawczyk
W Lille podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i regionem Hauts-de-France W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok

Stronę francuską reprezentowali przewodniczący Rady Regionalnej Hauts-de-France Xavier Bertrandt oraz wiceprzewodniczący Salvatore Castiglione.

„Nowe porozumienie z regionem Hauts-de-France daje możliwość kontynuowania i rozwijania współpracy między regionami. Oba regiony są do siebie podobne, a transformacja społeczna i gospodarcza jest tematem, który nas łączy. To szczególnie istotne w perspektywie stulecia obecności Polaków w północnej Francji i stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Wcześniej przedstawiciele władz województwa śląskiego uczestniczyli w dyskusji dotyczącej zagłębia węglowego Pas-de-Calais i transformacji węglowej w tym regionie. Delegacja z województwa śląskiego spotkała się również z firmami i przedstawicielami samorządów z regionu Hauts-de-France. Spotkanie dotyczyło wyzwań i perspektyw dla rynku polskiego.

Warto przypomnieć, że w tym roku mija dwudziesta rocznica nawiązania przez Województwo Śląskie współpracy z francuskim regionem Nord-Pas de Calais (obecnie Hauts-de-France). Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych wspólnie należy współpraca w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego (wraz z Nadrenią Północną-Westfalią), projekt kulturalny Kulturatrium, czy wymiana doświadczeń ekspertów, z zakresu m.in. dziedzictwa industrialnego czy mobilności rowerowej. Strony zamierzają rozwijać współpracę w zakresie m.in. mobilności młodych osób, szkoleń i przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, transformacji regionów pogórniczych, kultury oraz promocji turystycznej i gospodarczej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
foto. Rafał Krawczyk foto. Rafał Krawczyk foto. Rafał Krawczyk foto. Rafał Krawczyk foto. Rafał Krawczyk foto. Rafał Krawczyk foto. Rafał Krawczyk foto. Rafał Krawczyk