Sławków zaoszczędzi na energii

 Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz
Miasto otrzymało unijne wsparcie na termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury
Dzisiaj w Sławkowie członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik oraz burmistrz Rafał Adamczyk podpisali umowę na realizację projektu, który otrzymał ok. 2,9 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość całej inwestycji wynosi ok. 4,3 mln zł.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz  Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz  Foto: UMWŚ Dariusz Bednorz