Sportowi ambasadorzy Śląskiego

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Witold Bańka i Krzysztof Kaliszewski Ambasadorami Marki Śląskie

Listy intencyjne w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zarząd reprezentował marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża. W najbliższym czasie zostanie także przedłużona umowa o współpracę z Anitą Włodarczyk, jednak ze względu na rehabilitację, mistrzyni nie mogła być obecna w trakcie spotkania.

„To kolejny krok w budowaniu marki województwa w kontekście gospodarczym i sportowym. Stawiamy sobie ambitne cele, chcemy być regionem, który przyciąga duże wydarzenia, stąd propozycja współpracy z przewodniczącym Światowej Agencji Antydopingowej Witoldem Bańką, ale również dwukrotną mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk i jej trenerem Krzysztofem Kaliszewskim. Zdecydowaliśmy się kontynuować tę współpracę, bo tegoroczne działania potwierdziły, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, zarówno w sporcie, jak i w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Celem organizacji programu jest promocja regionu, jako miejsca sprzyjającego rozwojowi sportu, gospodarki i kultury fizycznej w celu zwiększenia atrakcyjności województwa i jego instytucji, szczególnie Stadionu Śląskiego. W ramach wspólnych działań planowana jest m.in. organizacja spotkań zachęcających do uprawiania sportu z młodzieżą i seniorami, organizacja eksperckich konferencji, paneli dyskusyjnych, promocja sportowej marki śląskie w mediach społecznościowych i w czasie międzynarodowych spotkań poświęconych sportowi, a także wykorzystanie wizerunku sportowców i osób związanych ze światem sportu w przekazie promocyjnym województwa.

„Dziękuję, że możemy razem z Anitą Włodarczyk kontynuować tę współpracę w komfortowych warunkach. Spędziliśmy dużo czasu jeżdżąc po regionie, promując lekkoatletykę i zdrowy tryb życia, a także Stadion Śląski, który jest znakomitym obiektem i głęboko wierzę, że ma szansę na organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Chcemy wspólnie tworzyć sportowe fundamenty i umacniać markę województwa” – tłumaczył Krzysztof Kaliszewski.

Przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka będzie wspierał województwo także w aspekcie gospodarczym.

„Pochodzę ze Śląska i kocham ten region, dlatego dziękuję za możliwość współpracy. Jej celem będzie promocja regionu, reprezentowanie go podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym i sportowym oraz przyciąganie do regionu nowych wydarzeń. Przykładem może być zorganizowana w Katowicach Światowa Konferencja Antydopingowa, która była znakomitą okazją do promocji województwa. Pokazaliśmy piękny, gościnny i otwarty Śląsk i chcemy to kontynuować” – mówił Witold Bańka.

Szczegółowe zasady realizacji programu Ambasador Marki Śląskie 2020 zostaną określone w odrębnej umowie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o sportowych ambasadorach Województwa Śląskiego 


tagi: