Sprawozdawczość, BDO i opłaty środowiskowe – szkolenia dla przedsiębiorców

 fot. Cup of Couple / www.pexels.com fot. Cup of Couple / www.pexels.com
Bezpłatne szkolenia online

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, wytwarzanych odpadów oraz sporządzania wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO.

Szkolenie przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a tym samym uniknięcia sankcji finansowych określonych w ustawach o ochronie środowiska. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzania sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.

  • W zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i wniosków BDO:

Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach wypełniania wykazów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanych na podstawie informacji zawartych w raporcie wprowadzonym do Krajowej bazy (KOBIZE) za 2020 rok, a równocześnie zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w zakresie sprawozdań składanych wobec urzędów marszałkowskich.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące rodzaje korzystania ze środowiska, poznają Państwo także podstawy prawne i merytoryczne ustalania opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat dotyczących emisji pochodzącej z urządzeń klimatyzacyjnych oraz spawania i malowania. Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat, a także prawidłowe wypełnianie obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych.

Przedstawione zostaną także najważniejsze zagadnienia dotyczące rejestru BDO.

Program szkolenia

  • W zakresie opłat produktowych:

Szkolenie będzie prowadzone w bazie BDO w którym będą omówione poszczególne etapy wprowadzania danych do sprawozdania. Prowadzący przedstawi prawidłowe sporządzanie sprawozdań w odpowiednich działach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Zostaną również omówione podstawy prawne obowiązku wnoszenia opłat produktowych i najważniejsze zasady ich naliczania.

Program szkolenia

  • W zakresie wytwarzanych odpadów:

Szkolenie skierowane będzie do mikro przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności wymagających posiadania pozwolenia zintegrowanego, pozwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów, równocześnie zobowiązanych do składania w systemie BDO rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony sposób prawidłowego wypełniania sprawozdań przez wytwórców odpadów w systemie BDO, oraz omówione zostaną zagadnienia i obowiązujące przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie wytwarzanych odpadów.

Program szkolenia

Terminy szkoleń:

W zakresie opłat produktowych: 23 lutego w godzinach 8.00-14.00
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_cFXRD2EbQxmTTn1DQo6MHQ

W zakresie wytwarzanych odpadów: 24 lutego w godzinach 8.00-14.00
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_G-FWG3S6QZSzwnoSu6JJ4Q

W zakresie opłat za korzystanie ze środowiska: 25 lutego w godzinach 8.00-14.00
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_2mtP815iRZK8rP9MVgxnEQ

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na szkolenia, rejestracja odbywa się według kolejności wpływania zgłoszeń.

Załączniki
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 199,7kB]
Opłaty za korzystanie ze środowiska, rejestr BDO w zakresie składania wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych - program szkolenia [PDF 308,1kB]
Sprawozdawczość o wytworzonych odpadach w systemie BDO - program szkolenia [PDF 200,1kB]
Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami - program szkolenia [PDF 200,4kB]