Śląskie inwestuje w badania

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
40 mln złotych trafi do 21 podmiotów z regionu na realizację projektów związanych z innowacjami i rozwojem infrastruktury badawczej

Wicemarszałek Wojciech Kałuża i dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Krzysztof Spyra wręczyli umowy na realizację projektów przedstawicielom przedsiębiorstw, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w konkursie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

„Kwestie związane z innowacyjnością, rozwojem badań i inteligentnymi specjalizacjami są szczególnie istotne w kontekście rozwoju województwa śląskiego i cieszę się, że wpłynęło tyle wniosków w tym konkursie. W nowej perspektywie unijnego finansowania będziemy starać się, by tych środków było jeszcze więcej. Gratuluję Państwu dofinansowania i życzę, żeby wszystkie projekty zakończyły się sukcesem” - podkreślał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Przedsięwzięcia dotyczą proekologicznych rozwiązań w transporcie, energetyce, wykorzystania baz danych i sztucznej inteligencji w medycynie czy lotnictwie, nowoczesnych technologii w zakresie produkcji (np. wykorzystania węgla kamiennego do produkcji paliwa). Wszystkie projekty wpisują się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego.

Konkurs w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach został wydłużony w związku z pandemią COVID-19, by wnioskodawcy mieli możliwość skompletowania dokumentów, dokończenia prac realizowanych np. przez jednostki naukowe, uczelnie, których funkcjonowanie znacznie się zmieniło po prowadzeniu lockdownu. Do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 87 wniosków, ostatecznie do oceny merytorycznej trafiło 65 projektów. Wybrano 21 z nich.

„Przez ostatni rok spotykaliśmy się zwykle przy rozstrzygnięciu konkursów związanych z walką z pandemią, tym bardziej się cieszę, że możemy też inwestować w badania i rozwój. To projekty z różnych branż, przede wszystkim tych związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu – medycyną, odnawialnymi źródłami energii, ekologią, energooszczędnym budownictwem, przemysłem lotniczym, czy automotive, ich przekrój jest naprawdę bardzo szeroki” – mówił Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W ramach konkursu, organizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, można się było starać o dwa rodzaje wsparcia. Pierwszy typ projektu to fundusze przeznaczone na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej. To środki dla firm, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac B+R. Drugi typ projektu daje możliwość sfinansowania badań przemysłowych i prac eksperymentalno-rozwojowych.

Warto przypomnieć, że pierwotna pula przeznaczona na konkurs wynosiła 20 mln złotych, jednak Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował o podwyższeniu kwoty do ponad 40 mln złotych, dzięki czemu udało się przyznać dotację większej liczbie przedsiębiorców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu (strona Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości)
Wyniki konkursu (strona Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości)

Filmy