Stawić czoła wyzwaniom przyszłości

 ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Katowicach trwa kolejna edycja konferencji ABSL Summit. Tematem przewodnim są w tym roku zmiany w odniesieniu do gospodarki i geopolityki

ABSL Summit każdego roku przyciąga ponad 1000 liderów biznesu, przedstawicieli administracji krajowej i światowej, ekspertów, naukowców i opiniotwórcze media.

„Jesteśmy świadkami wielkich zmian, jakie zachodzą w ostatnim czasie. W dobie tych zmian województwo śląskie z powodzeniem radzi sobie z wyzwaniami związanymi z transformacją gospodarczą i należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce. W tegorocznym rankingu Financial Times zajęliśmy szóste miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wśród 148 regionów, jesteśmy też Europejskim Regionem Przedsiębiorczości. Nowa perspektywa unijna śląskiego opiewające na 5 miliardów euro to szansa dla regionu. Silny region musi być oparty na nowoczesnych technologiach, stąd tak ważny jest udział środowisk akademickich” – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W jednym z paneli w ramach konferencji uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Tematem spotkania były kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i wypaleniem zawodowym pracowników, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19. W panelu uczestniczył również Stanisław Szwed, sekretarz stanu w ministerstwie rodziny i polityki społecznej.

„Pandemia miała ogromny wpływ na kondycję psychiczną pracowników, wielu z nich pracowało w trybie zdalnym. Kultura pracy i sam rynek pracy na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat bardzo się zmieniły. Z rynku pracodawcy staliśmy się dziś rynkiem pracownika, przez lata problem wypalenia zawodowego i zdrowia psychicznego nie był poruszany, dziś wiemy już, jak istotne znaczenie ma dla kondycji rynku pracy” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

ABSL Summit to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo – Wschodniej, analizujących globalne trendy oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są globalne zmiany i ich konsekwencje, w tym wykształcenie się nowych modeli przywództwa, budowanie odporności biznesu oraz konieczność wypracowania zasad i regulacji zapewniających rozwój zrównoważonych gospodarek opartych na wiedzy. Konferencja, organizowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), trwa od 30 maja do 1 czerwca 2022 roku. Główne tematy wydarzenia dotyczą budowy silnych i zrównoważonych biznesów w obliczu geopolitycznych, ekonomicznych i społecznych zmian.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS ABSL Summit. fot. Tomasz Żak / UMWS