Tylko nauka da nam przyszłość

 Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS
Od 9 do 11 grudnia odbędzie się w Katowicach siódma już edycja Śląskiego Festiwalu Nauki

Tegoroczny festiwal ma wyjątkowy wydźwięk. Splecie się z inauguracją Europejskiego Miasta Nauki 2024 przyznanego stolicy województwa – Katowicom.

Konferencja prasowa z udziałem samorządowców i przedstawicieli uczelni zapowiadająca to wydarzenie odbyła się 22 listopada w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. - Śląski Festiwal Nauki na stałe wpisał się w kalendarz regionalnych imprez i sam w sobie stał się swoistą marką, przyciągającą co roku tłumy mieszkańców regionu. Hasło tegorocznej edycji imprezy „Nauka da nam przyszłość” jest nieprzypadkowe. Śląskie wchodzi w decydujący czas transformacji, w której nauka odegra kluczową rolę. Warto przy tym przypomnieć, że Województwo Śląskie mocno wspiera uczelnie i środowiska akademickie, bo to właśnie nasi absolwenci będą decydować o tym, jak będzie wizerunek naszego regionu w kolejnych dekadach. Zainteresowanie nauką, jej popularyzacją stale rośnie, a my przekazujemy dobrą energię do promowania wiedzy i edukacji. Od poziomu i efektywności kształcenia będzie zależał stopień kwalifikacji absolwentów, ludzi młodych, którym za chwilę powierzymy zarządzanie regionem. Nowe przyjazne środowisku technologie a tym samym wizerunek regionu w kolejnych dekadach będzie już kreowany przez nowe kadry. Co istotne, edukacja jest jednym z 10 głównych priorytetów w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Województwo Śląskie postawiło przed sobą bardzo ambitne cele, których realizacja jest w dużej mierze zależna od przyszłych beneficjentów programu: pedagogów i nauczycieli, przedstawili szkół i przedszkoli oraz jednostek samorządu terytorialnego, które zarządzają systemem edukacji na terenie swoich miast i gmin. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowej perspektywy rozpisanej na lata 2021-2027 będzie to aż 173 mln euro, a z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dodatkowe 77 mln euro. To znaczące środki i zarazem szanse, jakie za tymi funduszami idą. Nasze działania są dostrzegane. Jednym z efektów jest wybór Katowic Europejskim Miastem Nauki 2024, przedsięwzięciem, nad którym pieczę sprawuje Komisja Europejska, a zostanie ono wsparte przez województwo kwotą 15 mln zł. Dziś jesteśmy w przededniu inauguracji tego wydarzenia, które wpisuje się w działania województwa na rzecz propagowania nauki – akcentuje marszałek Jakub Chełstowski.

- Śląski Festiwal Nauki to projekt wielowymiarowy, a teraz, gdy Katowice przez cały 2024 rok będą Europejskim Miastem Nauki nabiera znaczenia szczególnego. To właśnie tutaj bije serce nauki, ale poprzez cykl tych wszystkich czekających nas wydarzeń chcemy uświadomić, że tylko nauka jest gwarantem rozwoju. Ogromnym jego filarem, bez którego nie da się pójść do przodu. Zależy nam, aby Śląsk, Katowice przyciągały studentów z całego świata. A teraz jest dobry moment, aby sprawdzić, jakimi zasobami naukowymi dysponujemy, zdając sobie jednocześnie sprawę, jak wielki mamy potencjał – dodał prezydent Katowic, dr Marcin Krupa.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek określił Śląski Festiwal Nauki jako pewnego rodzaju eksperyment społeczny.

- Festiwal nauki jest jej świętem. Naukowiec jest chyba jedynym rodzajem na tle całej ludzkości, który może cieszyć się z odnalezienia problemu, bowiem od razu szuka jego rozwiązania. Czerpie radość z poznawania. I ta radość poznania zawsze podczas festiwalu nauki nam towarzyszy – zaznaczył rektor UŚ.

Podczas festiwalu aż 30 stoisk będzie miała Politechnika Śląska. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się m.in. z szansami i zagrożeniami, jakie niesie sztuczna inteligencja i zgłębić arkana nowoczesnego transportu. Obecna będzie także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która będzie prezentować m.in. mobilną miejskość przyszłości. Sporą frajdą dla najmłodszych uczestników festiwalu będzie możliwość zaprojektowania nowoczesnego modelu autobusu. O zagrożeniach cywilizacyjnych przypomni Strefa Chorób Przemysłowych i Poprzemysłowych, z kolei w Stefie Motosportu zapoznamy się z nowinkami technologicznymi obecnymi w motoryzacji.

Siódmej odsłonie ŚFN towarzyszyć będzie weekend otwarcia obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, który zapoczątkuje widowisko naukowo-artystyczne KATOPOLIS otwierające obchody EMNK 2024 – 9 grudnia w Spodku. W wydarzeniu wezmą udział twórcy związani ze środowiskiem akademickim, w tym m.in.: naukowcy z katowickich uczelni, aktorki i aktorzy teatrów z regionu, a także artystki i artyści polskiej sceny muzycznej, uczelniane chóry i zespoły muzyczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląski Festiwal Nauki - konferencja prasowa. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy