Upadłość biura Neckermann

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
W związku z ogłoszeniem upadłości przez firmę Neckermann Polska informujemy, że właściwym dla prowadzenie spraw związanych z uruchomieniem gwarancji ubezpieczeniowej jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z uwagi na siedzibę firmy Neckermann Polska.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował 25 września br. poniższy komunikat:

„Komunikat dla podróżnych, którzy zawarli umowy o imprezy turystyczne z Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.

Informujemy, że 25 września br. Zarząd spółki Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. złożył Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności, co oznacza, że spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi o udział w imprezach turystycznych.

Spółka posiada zabezpieczenie finansowe w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B.

• Umowa gwarancji numer GU/00006/2017 z 8 grudnia 2017 r. chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• Umowa gwarancji numer GU 00005/2018 z 14 grudnia 2018 r. chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Organem do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy:

1. Podróżny w momencie niewypłacalności znajduje się poza granicami kraju jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu.

Kontakt:

Departament Kultury, Promocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Brechta 3 03-472 Warszawa,

tel. +48 22 597 95 24, +48 22 597 95 43, +48 22 597 95 45, +48 22 597 95 41,

adres e-mail: dkpit@mazovia.pl

2. Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę:

• która nie została lub nie zostanie zrealizowana;

• która została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju (częściowy zwrot wpłaty za niewykorzystane dni) oraz osoby, które pokryły samodzielnie koszty powrotu do kraju

proszone są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B.

Zgłoszenie winno zawierać:

• imię i nazwisko oraz adres do korespondencji poszkodowanego podróżnego,

• kopię umowy o udział w imprezie ,

• kopie dowodów wpłat za imprezę oraz udokumentowanie innych kosztów poniesionych podczas imprezy związanych z niewypłacalnością;

• oświadczenie stwierdzające niewykonanie umowy przez Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z o. o i określenie wysokości roszczenia;

• numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot

Osoby przebywające za granicą mogą skontaktować się z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00.

Dla osób, których wyjazd został odwołany dedykowany jest, czynny w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, numer telefonu: +48 22 563 11 00 oraz adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com.

Rzeczpospolita Polska dostosowała ochronę klientów biur podróży do prawa unijnego, stąd wszyscy uprawnieni poszkodowani podróżni otrzymają 100 proc. zwrot wpłat”.


Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na bieżąco monitoruje sytuację. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek interwencji mieszkańców naszego województwa Wydział pozostaje w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 


tagi: