Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Liderem innowacji 2018

 fot. UMWS fot. UMWS
Podczas uroczystej gali organizowanej w ramach XI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 wręczono wyróżnienia przyznane w kategorii instytucja

Podczas odbywających się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym targów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego otrzymał statuetkę oraz tytuł Lider Innowacji 2018. Nagroda jest uhonorowaniem działań na rzecz rozwoju gospodarki województwa śląskiego w oparciu o badania i innowacje przyczyniające się do transferu technologii, wspierania międzynarodowych inicjatyw proinnowacyjnych oraz wzmacniania potencjału i wizerunku województwa w kraju i na arenie międzynarodowej.

Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa odebrała Barbara Szafir – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń o charakterze innowacyjnym województwa śląskiego. Stały się też narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług, jak również innowacji, które weszły już na rynek i zostały skomercjalizowane. XI edycja Targów stała się platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój z całego świata. Wystawcy i uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach biznesowych. Tematem przewodnim tegorocznych targów była ekologia oraz rozwiązania innowacyjne w zakresie technologii środowiskowych i energetycznych.

Województwo Śląskie zainaugurowało wdrażanie nowej inteligentnej specjalizacji – zielonej gospodarki podczas panelu „Zielone śląskie. Inteligentna specjalizacja Województwa Śląskiego”. W czasie targów zostały ogłoszone wyniki dwóch krajowych konkursów: LIDER INNOWACJI 2018 oraz MŁODY WYNALAZCA 2018. Nagroda Lider Innowacji 2018 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest drugą taką nagrodą w Polsce dla instytucji publicznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS  fot. UMWS