Uwaga muzealnicy: tylko tydzień na zgłoszenia

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Jeszcze tylko do 24 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2018 roku

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane mogą być w czterech kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

W 2019 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 000 zł. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody. Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 24 kwietnia 2019 r. na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1 40-205 Katowice (decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć krótką (1-3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów). Wymóg ten nie dotyczy kategorii „publikacje książkowe”.
tagi: