W trosce o bezpieczeństwo nad wodą

 Foto BP Witold Trólka Foto BP Witold Trólka
Harcerze Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego szkolą młodzież z województwa śląskiego w ramach zadania publicznego „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży priorytetem ZHP”

To efekt rozstrzygniętego przez Zarząd Województwa Śląskiego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne województwa śląskiego dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Celem zadania są działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci nad wodą, na ulicy oraz podczas spotkań, biwaków i wyjazdów. Zadanie będzie realizowane na terenie województwa śląskiego, a w jego efekcie wyszkolonych zostanie trzydzieści osób z zakresu ratownictwa medycznego, wodnego oraz podwodnego z uzyskaniem państwowych stopni i uprawnień oraz uprawnień łącznościowych oraz motorowodnych.

Uczestnicy projektu – jako wyspecjalizowani ratownicy wodni – będą dbać o bezpieczeństwo dzieci na kąpieliskach, akwenach wodnych, m.in. w tych miejscach, gdzie działają Harcerskie Stanice Wodne i Harcerskie Drużyny Wodne. Wyszkolona kadra będzie również w stanie zabezpieczyć wyjazdy i obozy harcerskie pod względem ratownictwa wodnego i przedmedycznego. W ramach zadania, poza wyszkoleniem wykwalifikowanej kadry i zakupem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa wodnego, medycznego, bezpiecznych zachowań na ulicy, w których weźmie udział co najmniej pięć tysięcy osób w wieku 6-21 lat.

Dzięki pozyskaniu wykwalifikowanych ratowników poszerzy się wyspecjalizowana kadra i bezpieczeństwo na obszarach wodnych województwa.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się w kwietniu, a zakończy 31 października 2018 roku. Kwota dotacji to sto tysięcy złotych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto BP Witold Trólka Foto BP Witold Trólka Foto BP Witold Trólka Foto BP Witold Trólka Foto BP Witold Trólka