W trosce o rodzinę

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
9,8 mln zł. na zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020.

Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012 r. do możliwych zadań własnych samorządu województwa należy m.in. prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówki te przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki i rehabilitacji.

Zlecenie tego rodzaju zadania odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie pn.: Prowadzenie sprofilowanej regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego będzie miało formę wspierania realizacji zadania publicznego, na które w 2020 r. przeznaczono kwotę 9 808 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.