Odznaczeni

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. W wydarzeniu udział wzięła członek zarządu Beata Białowąs

Wśród nagrodzonych znalazły się osoby zatrudnione w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie (Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM).

„Dziękuję za Państwa codzienną pracę pełną poświęcenia i pasji. Jesteśmy dumni, że w naszych placówkach mamy osoby, które pracują kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Osoby, które dopiero wchodzą na tę ścieżkę kariery zawodowej szczególnie potrzebują mistrzów i nauczycieli. Zarząd Województwa Śląskiego składa wyrazy uznania za Państwa trud i zaangażowanie zawodowe”, zaznaczyła członek zarządu Beata Białowąs.

Podczas uroczystości wręczono Medale Złote, Srebrne oraz Brązowe za Długoletnią Służbę.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
tagi: