W trosce o sprawiedliwą transformację

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
O dywersyfikacji gospodarczej w regionach górniczych, w kontekście wyzwań związanych z transformacją, rozmawiali uczestnicy panelu w ramach konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”

Dwudniowa konferencja została zainicjowana przez marszałka Jakuba Chełstowskiego. Zaproszenie do udziału w debacie i wizyty w regionie przyjęła komisarz UE ds. polityki spójności i reform, Elisa Ferreira.

W debacie dotyczącej dywersyfikacji gospodarczej uczestniczyli przedstawiciele regionów górniczych z Europy, m.in. Laurence Capelle, Zdenek Karasek, Marta Slavikova, a także Janusz Michałek, prezes Zarządu KSSE i Goetz von Thadden z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Województwo Śląskie reprezentował wicemarszałek Wojciech Kałuża, który mówił o aktywności regionu w rozmowach z przedstawicielami Unii Europejskiej.

„Od początku jesteśmy bardzo aktywni w tej kwestii. Przedstawiliśmy Komisji Europejskiej 28 projektów przygotowanych ze stroną rządową i na każdym kroku staramy się podkreślać, że sprawiedliwa transformacja nie powinna nikogo wykluczać. Wielką wagę przywiązujemy do roli samorządów lokalnych w procesie transformacji, to wsparcie zaprocentuje w przyszłości. Mamy ogromny potencjał, ale powinniśmy współpracować, by transformacja przebiegała z uwzględnieniem interesów strony społecznej” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Wojciech Kałuża przedstawił kilka interesujących przykładów w tym zakresie m.in. SPINplace, projekt realizowany przez Uniwersytet Śląski i polegający na stworzeniu miejsca, w którym nauka będzie się spotykać z biznesem. Wartość projektu wynosi 30 mln zł, a unijne dofinansowanie 25 mln zł. Innym ciekawym przedsięwzięciem jest stworzenie Akceleratora Biznesowego Kssenon, miejsca które może stać się centrum innowacyjności i przedsiębiorczości.

Janusz Michałek, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwrócił także uwagę na kwestię inwentaryzacji terenów górniczych w regionie.

„Nikt w Europie nie ma tak dobrze uzbrojonych terenów inwestycyjnych, jak tereny poprzemysłowe. Jeśli chcemy lokować tu największe inwestycje z całego świata, to nie ma potrzeby budować ich na terenach zielonych, tylko właśnie na terenach poprzemysłowych. Uzgodnijmy kwestie własnościowe i dajmy im drugie życie. Tu są ręce do pracy, to szansa na dalsze funkcjonowanie regionu i rozwój” – tłumaczył prezes Zarządu KSSE, Janusz Michałek.

Uczestnicy dyskusji podkreślali zgodnie, że ważnym czynnikiem wsparcia procesu transformacji jest wymiana doświadczeń między regionami o podobnym, przemysłowym rodowodzie w całej Europie.

„W naszym regionie w przemyśle węglowym pracuje 10 tys. osób. Dziś proces transformacji nie jest już tak trudny jak dwadzieścia lat temu, mamy niskie bezrobocie. Inna jest też struktura zatrudnienia, wiele osób pracuje w sektorze usług, IT, czy automotive. Ważne jest myślenie o przyszłości i zmiany w szkolnictwie, polegające na kształceniu umiejętności miękkich, a także kontakty szkół z przedsiębiorcami, do których mogą trafiać ich absolwenci” – zaznaczył Zdenek Karasek, wicehejtman Kraju Morawsko-Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS