W Żywcu o problemach powiatu

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Marszałek województwa Jakub Chełstowski spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych powiatu żywieckiego

Tematem rozmów był rozwój tej części województwa oraz problemy, z jakimi zmagają się władze samorządowe. „Moim zamiarem jest zrównoważony rozwój całego województwa, w którym zarówno miasta aglomeracji, jak i niewielkie gminy i miejscowości będą traktowane z równą uwagą. Zamierzam wspólnie z Zarządem oraz Sejmikiem Województwa stworzyć Strategię Polityki Miejskiej, która określałaby i kształtowała współpracę z miastami całego regionu” – powiedział marszałek Chełstowski.

Samorządowcy, wśród których znaleźli się starosta żywiecki Andrzej Kalata, wicestarosta Stanisław Kucharczyk, członek Zarządu Powiatu Zbigniew Gąsiorek, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta, radni Województwa Śląskiego: Agnieszka Biegun i Stanisław Baczyński, burmistrz Żywca Antoni Szlagor, wójtowie gmin oraz poseł RP Kazimierz Matuszny, dzielili się z marszałkiem problemami, z jakimi zmagają się na co dzień.

„Nasze miasto i cały powiat jest w powszechnej świadomości synonimem smogu. To obciążenie i wyzwanie, z którym bez wsparcia władz regionalnych i rządowych nie jesteśmy w stanie sobie poradzić” – rozpoczął burmistrz Szlagor, a pozostali uczestnicy spotkania dołączyli, wskazując ten problem jako kluczowy dla wszystkich. Jak przekonywali, mają programy i pomysły na poprawę sytuacji, jednak środki z programów europejskich i centralnych są niewystarczające, by sprostać ich planom.

Żywieccy samorządowcy mówili również o problemach, jakie wynikają z niedoszacowania projektów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Jak przekonywali, były one składane i wyceniane siedem lat temu, zaś wzrost kosztów materiałów oraz usług sprawił, że ich realizacja na zakładanym poziomie dofinansowania ze strony funduszy UE jest w praktyce bardzo utrudniona.

Wójtowie zgłaszali również problemy z utrzymaniem, remontami i rozbudową dróg wojewódzkich nr 948, 946 i 945, zbyt małym budżetem na kulturę, a także z brakiem dofinansowania dla WOPR. Ten ostatni postulat marszałek obiecał rozwiązać w pierwszej kolejności w ramach podziału nadwyżki budżetowej, która pojawi się pod koniec lutego.

„Skala zgłaszanych przez powiat problemów jest bardzo różna – niektóre możemy rozwiązać samodzielnie, w przypadku innych potrzebna jest współpraca z wojewodą i władzami centralnymi. Dlatego chciałbym regularnie spotykać się z państwem, by prowadzić dialog i współpracę wielopłaszczyznowo oraz wielowymiarowo” – zapewnił zebranych marszałek Chełstowski.

Podczas spotkania marszałek otrzymał góralski kapelusz i ciupagę. W opinii samorządowców to symboliczna pamiątka, która ma przypominać, że należy pilnować interesów Żywiecczyzny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka