Wejścia kapitałowe szansą rozwój regionu

graf. UMWS graf. UMWS
Śląski Fundusz Rozwoju stawia na firmy regionalne

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchamia nabór projektów w ramach instrumentu inwestorskiego WEJŚCIE KAPITAŁOWE. Od 20 kwietnia 2020 roku startupy, - mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w województwie śląskim zainteresowane wsparciem inwestorskim Funduszu mogą zgłaszać swoje projekty za pośrednictwem strony www.sfr-slaskie.pl. Kapitał, który wprowadzi ŚFR w ramach wejścia kapitałowego, może powiększyć budżet firmy o nawet 3 miliony złotych. W zamian ŚFR obejmie pakiet akcji lub udziałów firmy na okres maksymalnie 5 lat. Dzięki zaangażowaniu ŚFR przedsiębiorstwo zyska nie tylko kapitał na rozwój, ale również wsparcie mentorskie i branżowe know-how, stabilnego partnera biznesowego oraz stałe źródło finansowania.

- Kryzys związany z pandemią koronawirusa wymusza na nas przewartościowanie regionalnej polityki gospodarczej i skupienie się na wyzwaniach związanych z odbudową potencjału gospodarczego Śląska – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. - Wejścia kapitałowe to kolejna forma wsparcia gospodarki naszego województwa, którą jest częścią Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Dzięki funduszom europejskim, współpracy z Komisją Europejską, administracją rządową, Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego zaproponowaliśmy szerokie wsparcie finansowe w ramach pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie. Wierzę, że współpracując z naszymi jednostkami podległymi jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką.

Wejście kapitałowe to nowy instrument wsparcia firm oraz stymulowania wzrostu gospodarczego w regionie. Pozwoli on przedsiębiorcom sięgnąć po kapitał zewnętrzny niezbędny do realizacji inwestycji, ulepszenie technologii, czy wprowadzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań. Uruchomienie instrumentu to ważna chwila dla województwa śląskiego. Nigdy wcześniej firmy w regionie nie były wspierane w taki sposób. Wejścia kapitałowe stwarzają szansę na rozwój wielu firmom o dużym potencjale. Są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców borykających się z niedoborem kapitału uniemożliwiającym działalność proinnowacyjną. Inwestycje kapitałowe służyć mają pobudzaniu aktywności firm, kreowaniu regionalnych championów zdolnych konkurować na rynku globalnym.

Z wejść kapitałowych mogą skorzystać głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na wzrostowym rynku, mają pomysł na innowacyjną inwestycję oraz poszukują funduszy na jej sfinansowanie. Instrument wejście kapitałowe został pomyślany zarówno dla początkujących przedsiębiorców (Startup), jak i dla firm, które już od jakiegoś czasu funkcjonują na rynku, mają sprawdzony model działania i duży potencjał wzrostu. Zgodnie z przyjętą Polityką Inwestycyjną ŚFR preferowane będą inwestycje w nowe technologie - informatykę, Internet, telekomunikację, biotechnologię, przemysł 4.0 czy zieloną gospodarkę.

Linki do stron zewnętrznych
Śląski Fundusz Rozwoju