Więcej pieniędzy na kulturę. Nie ma żadnych cięć

Poznaliśmy finansowy drogowskaz, wedle którego województwo śląskie będzie się rozwijać w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Marszałek Jakub Chełstowski wraz z Piotrem Czarnynogą, przewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, odnieśli się do informacji sugerujących, jakoby obecny zarząd województwa dokonał cięć finansowych wśród instytucji finansowych.

Tymczasem, jak wynika z dokumentacji finansowej, patrząc wstecz tylko do 2016 r., nakłady na kulturę zaplanowane na najbliższe 12 miesięcy są najwyższe od 3 lat. W tym roku będą wyższe niż w 2018 roku o ok. 9 mln zł.

„Jestem członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Kultury już dziewiąty rok, teraz w nowej roli, jako przewodniczący. I mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że tak dobrej sytuacji w wojewódzkiej kulturze nie mieliśmy od 8 lat. Co więcej: te środki zapisano w głównej uchwale budżetowej. To nie plany związane na przykład z nadwyżką. To zresztą będzie miało swoje miejsce pod koniec lutego. I wtedy instytucje kultury będą miały prawo zgłaszać swoje potrzeby” – uważa Piotr Czarnynoga.

O tym, że los instytucji kultury jak najbardziej leży na sercu i marszałka Chełstowskiego i całego zarządu województwa, najlepiej świadczy fakt, że w trakcie podziału kompetencji właśnie kultura znalazła się pod skrzydłami marszałka województwa śląskiego.

„Zawsze powtarzałem, że fundamentem rozwoju jest edukacja i kultura. Oskarżanie mnie o cięcia w tych dziedzinach jest kuriozalne. Nie dość, że zwiększamy wydatki w tym względzie w porównaniu z tym, co zaproponowali poprzednicy, to dodatkowo wyróżniamy się na tym tle w całym kraju. Procentowo większe nakłady na instytucje kultury mają od nas tylko dwa województwa. Jedynie, czego dokonaliśmy, to nowego rozdziału pieniędzy, do czego byliśmy częściowo zmuszeni. Mało kto wie, że w grudniu ubiegłego roku brakowało już środków na wypłaty dla artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Musieliśmy reagować i przesuwać 970 tys. zł. Co najważniejsze: ów rozdział to nie koniec funduszy na wojewódzką kulturę w tym roku. Według analiz zarządu nasze wydatki w tym dziale mogłyby się zamknąć jeszcze większą kwotą ok. 190 mln zł, przy założeniu właśnie zwiększania wydatków i co bardzo istotne: równomiernego ich rozłożenia. I tutaj do dyspozycji będziemy mieli część nadwyżki budżetowej” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że obecny zarząd województwa celuje w należyte upamiętnienie setnych rocznic kolejnych Powstań Śląskich. Stosowne uroczystości, mające na celu zwrócić uwagę na ważkość tych wydarzeń wszystkim Polakom, powinny mieć odpowiednią oprawę, co w naturalny sposób pociąga za sobą koszty.

Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę budżetową na 2019 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową do 2030 r. I tak: planowane wydatki mają wynieść ok. 1,62 mld zł, dochody natomiast 1,60 mld zł. Budżet zrównoważą przychody w kwocie 132,1 mln zł, pokryte głównie kredytem bankowym w wysokości ok. 128,1 mln zł.

W tym roku największe środki finansowe Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy na transport i łączność (ok. 641,6 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (177,5 mln zł), oświatę i wychowanie (103,8 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (105,5 mln zł), kulturę fizyczną (32,1 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 69,9 mln zł).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS