Większy komfort diagnostyki i leczenia

 Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oddano do użytku obiekt A+ m.in. z nowoczesną Izbą Przyjęć, oddziałami klinicznymi i nowoczesnymi pracowniami. Inwestycję kwotą 12 mln zł wsparło Województwo Śląskie

W oficjalnym, uroczystym przekazaniu obiektu do użytku uczestniczyli m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski oraz radna Sejmiku województwa Alina Nowak.

- Cieszę się, że województwo miało realny udział w zakończonej inwestycji. 12 milionów złotych zostanie przekazanych z budżetu Województwa Śląskiego na budowę i wyposażenie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Inwestycja wpisuje się w priorytety prowadzonej przez nas regionalnej polityki ochrony zdrowia, stanowiąc jej fundament, jakim jest rozwój profilaktyki zdrowotnej. Wczesna prewencja chorób środowiskowych serca, płuc i chorób cywilizacyjnych, diagnostyka i medycyna naprawcza. Ponadto wpływa na rozwój kompleksowej opieki nad osobami ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego poprzez ograniczenie zachorowalności, przedwczesnej umieralności oraz niepełnosprawności z powodu chorób układu krążenia. Województwo Śląskie słynie z medycyny, to właśnie tutaj znajduje się wiele flagowych, znanych w Polsce i Europie ośrodków. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to jedna z naszych medycznych wizytówek – komentuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

W praktyce, zadanie będzie polegało na połączeniu obiektu A+ z wcześniej zrealizowanymi segmentami B i C tworząc jednolity obiekt szpitalny. Cały proces diagnostyczno-decyzyjny będzie się odbywał w obrębie interdyscyplinarnego zespołu lekarskiego, zlokalizowanego w spójnym kompleksie szpitalnym, co podniesie komfort chorego i jego poczucie bezpieczeństwa. Zapewni to też ciągłość leczenia od opieki ambulatoryjnej, poprzez diagnostykę, terapię aż po leczenie wysokospecjalistyczne i rehabilitację.

W obiekcie A+ znajduje się Izba Przyjęć, Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Środowiskowych i Cywilizacyjnych. Uruchomiono oddziały: Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej. Działają tam również pracownie: Badań Czynnościowych Układu Krążenia i Oddychania, Echokardiografii Dorosłych oraz dzieci, jest też radiologia zabiegowa dla dzieci, elektrofizjologia i stymulacja serca, czy rentgenodiagnostyka.

- Chorzy, zarówno dzieci, jak i dorośli będą leczeni w dużo bardziej komfortowych warunkach, w klimatyzowanych i monitorowanych salach – podkreśla pełniący obowiązki szpitala, prof. Piotr Przybyłowski.

Projekt rozbudowy Śląskiego Centrum Chorób Serca jest realizowany od 2018 roku. Obecne zadanie stanowi końcową fazę realizacji programu wieloletniego, którego całkowita wartość w latach 2018-2021 wyniosła 111 mln 176 tys. zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS Otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. fot. Tomasz Żak / UMWS