Wizyta delegacji z Brazylii

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
Marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża spotkali się z delegacją z Brazylii na czele z Juliano Pinto, podsekretarzem w Departamencie Rozwoju Gospodarczego - Region Minas Gerais

Wizyta poświęcona była współpracy między województwem śląskim a regionem Minas Gerais. Województwo gościć będzie zagranicznych delegatów do 17 maja br. Oczekiwanymi rezultatami wizyty jest także nawiązanie współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami obydwu regionów w celu wypracowania oraz wdrażania nowych inicjatyw projektowych i biznesowych.

Podczas spotkania marszałek województwa Jakub Chełstowski zaznaczył potencjał oraz wspólną tradycję sektora wydobywczego w obu regionach, które skłaniają do współpracy na wielu płaszczyznach. Zaznaczył także, że województwo śląskie jest bardzo ważnym obszarem gospodarczym w kraju, gdzie wytwarza się blisko 13% PKB. W wizycie wzięli udział przedstawiciele instytucji promujących innowacje oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości: FAPEMIG, MINING HUB, FUMSOFT a także organizator misji ze strony Komisji Europejskiej Xabier Sabalza.

Wśród kluczowych punktów wizyty zaplanowano liczne spotkania z kluczowymi instytucjami regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego m.in. działającymi wspólnie, na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, pod marką Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. W trakcie tygodniowej wizyty delegacja z Brazylii będzie miała okazję odwiedzenia kluczowych obiektów infrastruktury badawczej oraz centrów rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Wizyta będzie również doskonałą okazją promocji województwa śląskiego oraz jego kluczowych obiektów kultury i techniki tj.: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Szyb Maciej w Zabrzu, Zamek Cieszyn oraz Cieszyński Browar Zamkowy.

18 września 2018 r. Województwo Śląskie zostało wybrane przez Komisję Europejską do współpracy z regionem Minas Gerais z Brazylii realizowanej w ramach Programu UE „International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean” (IUC-LAC), który jest programem finansowanym za pośrednictwem instrumentu Foreign Policy Instrument (FPI). IUC-LA to współpraca międzyregionalna, której celem jest zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i dostarczenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego regionów. Minas Gerais to jeden z 26 stanów Brazylii, położony w środkowowschodniej części kraju, jest to najbardziej rozwinięty region w kraju. Dzięki korzystnemu położeniu (od wschodu graniczy z Rio de Janeiro, od południa z Sao Paulo) region jest nazywany korytarzem Brazylii. Belo Horizonte - stolica stanu, wyróżnia się, jako czwarte, pod względem wielkości miasto w kraju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
tagi: