Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027

Owca Plus do roku 2027 - konsultacje społeczne

Konsultacje projektu programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027.

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027.

Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus realizowany jest od 2008 roku. Jest przykładem praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal, łąk i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywuje tożsamość pasterską, tradycję kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Konsultacje trwać będą w okresie od 14.09.2020 r. do 20.10.2020 r. Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do Programu należy przekazywać wyłącznie za pomocną formularza zgłaszania uwag do projektu programu: 

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: robert.karpeta@slaskie.pl 

  2. drogą korespondencyjną na adres:   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Departament Terenów Wiejskich; ul. Ligonia 46; 40- 037 Katowice lub Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku Białej; ul. Piastowska 40, 43-382 Bielsko-Biała. 

  3. osobiście w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku Białej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania (ul. Piastowska 40, 43-382 Bielsko-Biała; pokój 419 (4 piętro) w godzinach od 8:00 do 14:00. (tel. 33 48 53 298)

Wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone oraz zgodnie ze sposobem odniesienia się do nich, zostaną wykorzystane przy opracowaniu programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad projektem Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 na stronie internetowej www.slaskie.pl 

Załączniki
Formularz zgłaszania uwag do projektu programu [DOC 37,0kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 426,9kB]
Projekt programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 [PDF 7,3MB]
Projekt programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 [DOCX 15,1MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2011/165/VI/2020
Mapa - Beskidy
Mapa - Jura