WRRP ma nową przewodniczącą

 Foto: WUP Foto: WUP
21 lutego br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Od tego dnia organ doradczy marszałka województwa w zakresie rynku zatrudnienia ma nową przewodniczącą. Została nią Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego

Zanim przedstawiciele rady mieli możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy w województwie śląskim, Izabela Domogała wręczyła powołania nowym członkom. Są nimi: Wacław Czerkawski, przewodniczący śląskiej Rady OPZZ, Karolina Kosowska-Raczek, sekretarz województwa śląskiego oraz Jarosław Wesołowski, dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Izabela Domogała w głosowaniu została wybrana przewodniczącą WRRP.

„Województwo śląskie należy do regionów o największym potencjale gospodarczym w kraju. Aby utrzymać się w czołówce w warunkach silnej konkurencji, musimy wspólnie kształtować rynek pracy, tak aby elastycznie reagował na zmiany w gospodarce. Działania na rzecz zmniejszenia stopy bezrobocia są ważne. Musimy jednak podejmować wyzwania związane z rozwojem nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, tak aby lepiej dopasowywać kwalifikacje pracowników do potrzeb rynku” – zaznaczyła podczas spotkania Izabela Domogała.

Spotkanie było okazją do podsumowania tego, co działo się na rynku pracy w województwie śląskim w 2018 roku. „Znaleźliśmy się w gronie sześciu województw, w których najbardziej spadła stopa bezrobocia” – podkreśliła Izabela Sommer, kierownik zespołu ds. Statystyk, badań i Analiz katowickiego WUP. Zaznaczyła jednak, że wciąż widoczne jest spore zróżnicowanie przestrzenne nie tylko samej stopy bezrobocia, ale także wskaźników takich jak choćby odsetek osób długotrwale bezrobotnych.

Podczas posiedzenia przedstawiono także projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia. Zaopiniowano również nowe kierunki kształcenia zawodowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: WUP Foto: WUP Foto: WUP Foto: WUP Foto: WUP Foto: WUP Foto: WUP Foto: WUP