Współpraca buduje rozwój

Przedstawiciele województwa śląskiego, z marszałkiem Jakubem Chełstowskim na czele, odwiedzili Kraj Morawsko-Śląski w Czechach. Włodarze obu regionów partnerskich dyskutowali o współpracy

Wśród najważniejszych tematów poruszonych w trakcie spotkania w Ostrawie znalazły się kwestie, które łączą oba regiony, a zatem transformacja przemysłowa, problem niskiej emisji, energetyka, atrakcyjność inwestycyjna i nowa perspektywa unijnego finansowania, ale również turystyka i rozwój innowacji. W skład delegacji województwa śląskiego, obok marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży, weszli przedstawiciele instytucji mających istotny wpływ na rozwój gospodarczy i współpracę z inwestorami.

„Współpraca transgraniczna jest priorytetem dla regionu. Chcemy się uczyć na swoich doświadczeniach i inspirować wzajemnie, tym bardziej, że oba regiony są tak blisko siebie i mają za sobą podobną przeszłość i podobne wyzwania. Wspólne projekty budują zaufanie i przyszłość obu regionów, dlatego cieszę się z tego nowego otwarcia we wzajemnych relacjach” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Sporo miejsca w trakcie wizyty poświęcono rozmowie związanej z transformacją obu regionów.

„Wierzę, że to historyczne spotkanie, chcemy wspólnie korzystać z rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską dla regionów w trakcie transformacji. Mamy wiele tematów, które łączą oba regiony, są wśród nich m.in. energetyka, ochrona środowiska, innowacje i jakość powietrza, ale najistotniejsza jest poprawa jakości życia, zarówno w Kraju Morawsko-Śląskim, jak i w Województwie Śląskim” – podkreślał hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, Ivo Vondrák.

Przedstawiciele delegacji województwa śląskiego mogli zobaczyć udane przekształcenie dawnej strefy przemysłowej i kompleksu górniczo-hutniczego w dzielnicy Dolni Vitkovice, w którego skład wchodzi sporo obiektów kulturalno-edukacyjnych, a także działalność Morawsko-Śląskiego Centrum Innowacji. Mówiono również o ewentualnej współpracy w zakresie promocji dziedzictwa industrialnego obu regionów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
tagi: