Współpraca inspiruje rozwój

 fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch
Województwo Śląskie i Nadrenia Północna-Westfalia podpisały wspólne oświadczenie o współpracy i dalszym rozwoju przyjaznych stosunków

Oświadczenie podpisali w Dusseldorfie marszałek Jakub Chełstowski oraz premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet. Oświadczenie będzie stanowić podstawę wzajemnej współpracy na okres najbliższych pięciu lat. W spotkaniu uczestniczyli także wicemarszałek Wojciech Kałuża i minister ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Stephan Holthoff-Pförtner.

„Wspólne oświadczenie to kolejny krok na drodze do udanej współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Nadrenią Północną-Westfalią. To potwierdzenie, że nasze wzajemne relacje rozwijają się i łączą nas wspólne cele. Znamienne jest to, że dzisiejsze oświadczenie podpisujemy w 30. rocznicę podpisania Traktatu pomiędzy RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Symboliczna data jest dla nas otwarciem kolejnego rozdziału współdziałania. Cieszę się, że możemy budować nasze relacje na dialogu, uczyć się od siebie nawzajem i korzystać ze wspólnych doświadczeń, szczególnie w kontekście transformacji obu regionów. Nadrenia Północna-Westfalia to sprawdzony partner i jestem przekonany, że to porozumienie będzie okazją do rozwijania naszej współpracy gospodarczej i kulturowej” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Obie strony deklarują wolę kontynuacji dotychczasowej współpracy, która będzie obejmowała przede wszystkim następujące obszary:

 • gospodarka i energetyka, poprzez promowanie rozwoju gospodarczego w zakresie kompetencji obu regionów, z uwzględnieniem innowacji, nowych technologii, technologii medycznych i transformacji cyfrowej. Istotnym elementem współpracy będzie ponadto wzmocnienie współpracy w zakresie badań i rozwoju struktur transferu wiedzy, wymiana doświadczeń dotyczących skutków cyfryzacji, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii czy wsparcia startupów.
 • środowisko i klimat, poprzez wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i klimatu, wymianę doświadczeń w kontekście transformacji terenów poprzemysłowych czy wspomaganie badań nad środowiskiem, zwłaszcza w zakresie bioróżnorodności, surowców odnawialnych i infrastruktury.
 • transformacja regionów węglowych, poprzez wspieranie gospodarczej, społecznej i ekologicznej transformacji, szczególnie w dziedzinie energetyki, przemian strukturalnych, tworzenia nowych miejsc pracy, mobilności i kwestii związanych z jakością powietrza.
 • transformacja miast i mobilność, poprzez poprawę jakości życia w aglomeracjach i na obszarach wiejskich, utrzymanie i promocję dziedzictwa przemysłowego, rozwój koncepcji zrównoważonej mobilności, a także wymianę doświadczeń w zakresie planowania przestrzennego i kontroli ruchu.
 • zdrowie i polityka społeczna, poprzez pogłębienie współpracy między organizacjami pozarządowymi i wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia.
 • kultura, poprzez pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i współpracę między instytucjami kultury, a także promowanie twórczości artystycznej.
 • porozumienie i pojednanie, poprzez pogłębianie relacji między mieszkańcami obu regionów, z uwzględnieniem szkół, samorządu i społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie dialogu naukowego dotyczącego polsko-niemieckiej przeszłości czy wzmocnienie mobilności młodych ludzi z myślą o ich kształceniu.
 • współpraca na szczeblu Unii Europejskiej, poprzez pogłębienie współpracy na poziomie europejskim i międzynarodowym i stały dialog dotyczący interesów obu regionów na tym szczeblu.
 • współpraca w innych obszarach.

Strony zdecydowały również o możliwości powołania komisji koordynacyjnej w celu realizacji współpracy, a jej celem będzie koordynacja działań i ocena wspólnych projektów.

W skład delegacji, która udała się do Nadrenii Północnej-Wesfalii, wchodzą marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok. W Dusseldorfie przedstawiciele władz regionu spotkali się również z Jakubem Wawrzyniakiem, konsulem generalnym RP. Po spotkaniu z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii członkowie delegacji udali się do Landtagu. Warto podkreślić, że Nadrenia Północna-Westfalia to jedyny region Republiki Federalnej Niemiec, z którym Województwo Śląskie posiada formalną współpracę. Pierwsza umowa partnerska została podpisana 1 września 2000 roku w Katowicach. W 2008 roku podpisano Wspólne Oświadczenie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków, które zostało przedłużone o kolejne pięć lat w czerwcu 2013 roku. Współpraca z Nadrenią Północną-Westfalią jest realizowana w układzie dwustronnym i trójstronnym jako współpraca Regionalnego Trójkąta Weimarskiego wraz z francuskim regionem Hauts-de-France.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Land NRW / Marcel Kusch fot. Bernd Schälte fot. Bernd Schälte fot. Bernd Schälte fot. Land NRW / Robin Teller fot. Land NRW / Robin Teller fot. Land NRW / Robin Teller fot. Land NRW / Robin Teller fot. Land NRW / Robin Teller

Załączniki
Wspólne Oświadczenie - 17 czerwca 2021 [PDF 135,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Nadrenia Północna-Westfalia - strona www
Więcej o współpracy z Nadrenią Północną-Westfalią