Współpraca na rzecz transformacji regionu

 fot. UMWS fot. UMWS

W ramach V spotkania Grup Roboczych Platformy Regiony Górnicze w Transformacji, wicemarszałek Wojciech Kałuża uczestniczył w dyskusji poświęconej prezentacji dobrych praktyk w zakresie angażowania środowisk lokalnych w prace na rzecz skutecznej transformacji

Regiony dzieliły się doświadczeniami w zakresie przyjętych modeli współpracy i zaangażowania partnerów w proces transformacji. Namacalnym potwierdzeniem przyjętego w naszym regionie modelu współpracy, jest fakt wspólnej reprezentacji regionu podczas obecnej sesji grupy Roboczej. Wraz z wicemarszałkiem w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Pan Andrzej Zabiegliński - Wiceprezes, członek Zarządu oraz przedstawiciel WWF Polska - Pani Marta Anczewska. Te instytucje są wśród ponad trzydziestu podmiotów współpracujących z samorządem regionu w ramach powołanego Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie

Marszałek w trakcie spotkania podkreślił, że poza pracami Zespołu Regionalnego w regionie są organizowane liczne spotkania, warsztaty i konferencje podczas których temat transformacji jest mocno akcentowany, szczególnie w kontekście aktualizowanych obecnie dokumentów strategicznych dla rozwoju regionu. W najbliższym czasie szerokim konsultacjom zostanie poddana aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, a także nowa Regionalna Strategia Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego, która w dużej mierze będzie dotyczyć wątków transformacji gospodarczej. Region również aktywnie uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach międzynarodowych, powiązanych także z tematem transformacji jak np. ostatni Szczyt Klimatyczny COP 24 organizowany w Katowicach czy Europejski Kongres Gospodarczy.