Współpraca wysokich lotów

 Zdjęcie Zdjęcie
W Bielsku Białej podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Śląskim Klastrem Lotniczym. Dokument w imieniu Zarządu Województwa podpisała Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Uroczyste parafowanie dokumentów miało miejsce podczas pierwszego spotkania przedstawicieli klastrów z krajów Grupy Wyszehradzkiej skierowanego do branży lotniczej Regionu V4. Dwudniowa konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Building Bridges in V4 Aviation Community” przez Śląski Klaster Lotniczy i wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

„Przemysł lotniczy to ogromny potencjał gospodarczy, który z dużym sukcesem można rozwijać. Mimo dominacji wielkich korporacji na światowym rynku nadal pozostają obszary, jak ten dotyczący konstrukcji i produkcji bezzałogowych statków powietrznych, w których polska myśl techniczna ma spore szanse na globalny sukces. Jako Zarząd Województwa Śląskiego wierzymy, że właśnie w innowacyjnych technologiach leży gospodarcza przyszłość regionu stąd wola współpracy ze Śląskim Klastrem Lotniczym” – powiedziała Beata Białowąs, która wraz z Krzysztofem Krystowskim, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Jarosławem Bulandą, Wiceprezesem Zarządu Śląskiego Klastra Lotniczego podpisała dokument.

Strony porozumienia zadeklarowały intencję współpracy w celu realizacji działań na rzecz promocji regionu i innowacyjności lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Śląskiego Klastra Lotniczego, przedsiębiorstw i innych podmiotów skupionych w klastrze. Sygnatariusze dokumentu wyrazili również wolę budowania płaszczyzny współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem i lokalną społecznością.

Wyrazem współpracy mają mieć formę wspólnego udziału w targach, misjach gospodarczych orgaznizowanych prze województwo śląskie, wsparcie działań promocyjnych, organizację wybranych wydarzeń, wzajemną wymianę informacji oraz wypracowanie wspólnych inicjatyw w celu ciągłego doskonalenia realizowanych działań.

Śląski Klaster Lotniczy został założony przez przedstawicieli przemysłu lotniczego w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, stworzenia optymalnych warunków dla ciągłego transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami klastra pochodzącymi nie tylko z branży lotniczej, ale i z innych gałęzi nauki i przemysłu. Efektem jest wzrost konkurencyjności i rozwój lotnictwa w Polsce. Obecnie do klastra należy kilkadziesiąt podmiotów, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu.

Śląski Klaster Lotniczy jako pierwszy i jak dotąd jedyny klaster w Polsce zdobył najwyższy certyfikat Gold Label, przyznawany najlepszym klastrom w Europie przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie