Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego

 graf. Paulina Kot / BP UMWS graf. Paulina Kot / BP UMWS
W niedzielę 21 października 2018 r. wybierzemy naszych przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Ponadto szczegółowe informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu znajdują się w obwodowych komisjach wyborczych.


W tym roku w województwie śląskim do udziału w wyborach uprawnione są 3 574 592 osoby.

Sejmik Województwa Śląskiego liczy 45 mandatów.

W tegorocznych wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w siedmiu okręgach kandydatów wystawia 16 komitetów wyborczych. O mandaty rywalizuje w sumie 750 kandydatów, z czego 351 stanowią kobiety (to 47% wszystkich zgłoszonych kandydatów). Na jeden fotel w Sejmiku przypada zatem ok. 17 konkurentów.

Najstarszy zgłoszony kandydat ma 78 lat. Najmłodsi kandydaci skończyli w tym roku 18 lat. Średnia wieku potencjalnych radnych wynosi 45 lat.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 graf. Paulina Kot / BP UMWS  graf. Paulina Kot / BP UMWS

Załączniki
Infografika [PDF 98,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na: wybory.slaskie.pl

Filmy
tagi: